5 populārākie bloga ieraksti 2016.gadā/ 5 Most Popular Blog Posts in 2016

Rīt abi vecākie puikas atgriežas skolā. Valdis ir jau atgriezies darbā. Rīt Ziemassvētku brīvlaiks būs beidzies, un mēs ar Oliveru atgriezīsimies mūsu brīnišķīgo rītu mierā. Diez vai man ir jāsaka, ka esmu sajūsmā par skolu. Esmu sajūsmā, ka ir tāda iespēja bērniem iet uz skolu, man baudīt laiku ar Oliveru mājās un pēc tam visiem satikties pēcpusdienās. Bija labi būt kopā Ziemassvētku laikā, baudīt svētkus, daudz spēlēties, šo un to apmeklēt un redzēt kopā. Bija labi. Bet šodien es ilgojos jau pēc ikdienas. Pēc mūsu normālās un ierastās ikdienas.

Lai kaut cik atskatītos uz 2016. gadu, kas mūsu ģimenē bija īpašs, jo piedzima Olivers, varētu apkopot katra mēneša foto izlasi, bet pagaidām tam nav laika un enerģijas, tāpēc šoreiz vienkārši nopublicēšu 5 populārākos bloga ierakstus 2016. gadā. Ja neesat izlasījuši, izlasiet!

Laimīgu Jauno gadu!

WP_201604 a_ProBērna pabalsts Anglijā (tikai latviski)

 

 

DSC_8039_edited-2Olivers 09.04.2016.

 

DSC_8479aDārzu svētki

 

dsc_0917a6 Ziemassvētku tradīcijas

 

 

Presentation15 pavasarīgas aktivitātes bērniem

 

 

Tomorrow the two oldest boys return to school. Valdis has already returned to work. Tomorrow the Christmas school holidays will be over, and me and Olivers will come back to our wonderful and peaceful mornings. I have to say, I am happy, even thankful about the school. I am delighted that there is an opportunity for children to go to school, I enjoy time with Oliver at home, and then all meet in the afternoons. Don’t get me wrong, it was good to be all together at home during Christmas time, enjoy the holidays together, have a lot of free play, and visit and see some places. It was really good. But today I want back my normal life, normal routine, I solute to our usual everyday.

In order to reflect on 2016, I could post lots of photos, because it was pretty special year for us , Olivers was born, but not this time, not today. So this time just small reflection on  5 most popular blogs posts last year. If you have not read them, here you are!

Happy New Year!

WP_201604 a_ProBērnu pabalsti Anglijā (Just in Latvian)

 

 

DSC_8039_edited-2Olivers 09.04.2016.

 

DSC_8482aOpen Gardens

 

 

dsc_0917a6 Christmas Traditions

 

 

Presentation15 Activities for Children to Welcome Spring

Vien nedēļa / Just a Week

Palikusi vien aptuveni nedēļa līdz lielajam sastapšanās brīdim ar mūsu punčbēbi. Varbūt viņš izlems pasteigties, bet varbūt izmantos visu laiku, lai vēl padzīvotos kā viens vesels kopā ar mani. Lai arī ik pēc laika uznāk domas, ka ir ļoti nogurdinoši tā dzīvoties kopā, tomēr vēl ar prieku baudu pēdējās dienas un nemaz negribas steigties satikties. Ir labi, kā ir, kaut gan noteikti būs vēl labāk.

Just about a week left till we will see our new baby. Maybe he will hurry up to see us, but maybe he will choose to enjoy time with me as one for longer. Also now and again I have thoughts that it is quite tiring to be pregnant, but overall I am happy to stay like this forever and soak in every precious moment. I know that I value this time, but also time with little baby at home will be fabolous too. Soon he comes!
DSC_7897a

Arī bērni gaida/ Children are also expecting

Nesen pēc grūtniecības jogas nodarbības pļāpāju ar kādu no mammām un apspriedām, cik jauki ir, ka starp bērniem ir lielāka gadu atšķirība, ka viņi tad vairāk piedalās jaunā bēbja gaidīšanā. Otra mamma stāstīja, ka viņas dēlam ir gandrīz 2 gadi, bet ka viņš nav pārāk ieinteresēts, kāpēc mammas aprises mainās, un ka viņa nezina, kā mazo sagatavot izmaiņām ģimenē. Izmaiņas būs, neatkarīgi, vai ģimenē ienāks otrais vai ceturtais bērniņš. Izmaiņas piedzīvos visa ģimene, un tā atkal būs mācībstunda visiem saprast jaunās lomas un pierīvēties viens otram, jaunajām vajadzībām.

Mēs laikam piederam pie ģimenes, kurā visi lielie dzīves notikumi tiek piedzīvoti kopā. Īpaši jau vēl viena bērniņa ienākšana pasaulē. Man ir grūti iedomāties, ka mēs nepastāstītu bērniem par jaunumiem pēc iespējas ātrāk, esot atklāti, ka var būt arī ne visai priecīgs iznākums, bet ka mēs visi ceram un ticam uz labāko un ka turpmākās nedēļas/ mēnešus mammas puncī augs brālis vai māsa.

Mūsu puikas par jaunumiem uzzināja pirmie, kad punčbēbim bija vien 6 nedēļas, jo, pirmkārt, viņi ir mūsu tuvākā ģimene un nebūtu gadīgi, ka jaunumus viņi uzzina no citiem, otrkārt, vajadzēja izskaidrot Markusam (3 gadi), ka mamma centīsies viņu vairs tik daudz nenēsāt un pamatot kāpēc, treškārt, gribējās, lai Lauris (7 gadi) arī varētu priecāties par kopējiem ģimenes jaunumiem. Es domāju, ka tas ir godīgi un vienmēr esmu bijusi par atklātību, neatkarīgi no iesūnojušajiem viedokļiem, neatkarīgi, ka pirms 20 gadiem tā gan nedarīja. Mana pārliecība ir, ka bērnu ienākšana ģimenē ir normāla dzīves sastāvdaļa un tajā nav nekas slēpjams no bērniem.

Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka abi puikas priecājas par gaidāmo bēbi, ka viņi atbilstoši vecumam ir ieinteresēti arī fizioloģiskajos procesos, kas notiek ar mammas ķermeni, kā bērniņš aug un dzimst. Ir tik skaisti, ka viņi katru dienu dod bučas puncim, glāsta viņu un sasveicinās, klausās, ko bēbis vēderā viņiem šodien pastāstīs. Es nedomāju, ka trešā bērniņa ienākšana ģimenē būs super viegla un neizraisīs ikvienā no mums jaunus pārdzīvojumus, ar kuriem būs jāmācās sadzīvot, bet es noteikti domāju, ka Lauris un Markus būs sagatavojušies sastapšanās brīdim un priecīgi sveikt bēbi šajā pasaulē.

Recently after pregnancy yoga classes I was chatting with other Mum about how nice it is that the children have bigger year gap between them. Then they seem more take a part in a waiting. The other Mum shared that her nearly 2 years son isn’t interested in changes and doesn’t pay much attention to her pregnancy. Also that she is a little bit worried how to prepare her son to changes, because the changes will be, whether the family is expecting the second or fourth child. Changes will experience the whole family, and it will again be a lesson for all to understand the new roles and find the way how   to emerging each other need best.

We belong to a family in which all the major life events are experienced together. Especially, in another child’s/ sibling’s entry into the world. I find it hard to imagine that we wouldn’t share news with boys as soon as possible, and be honest that there is always a possibility of not best outcome, but we all believe that everything will go right.

Our boys found out news about new baby when I was 6 weeks pregnant, because I feel that they are our closest family members and I wouldn’t like if they would learn it from relatives or friends. Also it was a way how to explain to Markus (3 years), that Mum will try to avoid lifting/carrying him and I wanted that Lauris (7 years) feels special about getting our new member of family.  I think it is just fair, and I have always been about openness, honestly, no matter that 20 years ago it was no, no attitude. My belief is that baby entering into the family is a normal part of life and there is nothing to hide from other siblings.

Yes, we are happy and pleased that the boys are happy about news and according to age are interested in processes what are happening with my body, how babies are growing and how they will born. It is so beautiful that they give daily belly kisses, speaks with baby in the belly and listens what he is ”saying”.  Of course, still we will all need to learn a new experience how to live together when the baby will arrive, but I believe that Lauris and Markus will be at least, a little bit more prepared to welcome our third child in our family. I hope so!

DSCF7683aGandrīz 4 gadus veca fotogrāfija, kad gaidījām Markusu.

Nearly 4 years old photo, when we expected Markus.

A Day in Our Life

Monday as Monday, the same as others, just a little bit different in a way that from this week I am back as full time Mummy. Therefore, let’s celebrate motherhood with a post about our usual day routine.

7:00 the alarm goes on, and it is the time for all of us to get up. Lately, Markus has a special desire that I wake him up. Even if he is up, then we still need to pretend that I am waking up him.

7:10 My beloved morning coffee and breakfast for boys.

7:45 Markus is the first, which leaves a house for pre-school together with Dad. Bag, water bottle, something new pfor share and tell and off in the car.2016-02-29 07.47.018:40 As we live 5 minutes walking from the school, then Lauris’s leaving the home is left to the last moment. Between Markus left and Lauris will need to leave we talk about the day, repeat spelling test, sort out bag for a day, and play Jenga. Also Lauris squeeze in some TV time when I take a shower and getting ready for a day or, if honest, ready for a school run and seeing other parents. 🙂

 2016-03-02 08.09.31a2016-02-29 08.44.06a9:00 Lauris has arrived at the school and I have an hour for house cleaning before I am going on bus to pick up Markus from pre-school.2016-02-29 10.21.22a
 10:45 I have time for a little shopping (for example, find braces for Karlsson at World Book Day) and it is not possible to do without a second coffee and some pastries.
 

12:00 Markus is very glad to see me at pre-school pick up time and immediately points out that today we are going to play with Sophia. We are trying at least once a week to visit our friends, and we are very glad if succeeds.

2:15 the way back to home and for pick up Lauris from school. 2016-02-29 12.40.35a2016-02-29 16.27.37a2016-02-29 16.27.55a3:30 When we arrive home from school, the boys immediately wants a snack, milk and go outside to play with friends. While I was preparing dinner, Lauris and Markus are out and playing basketball, tennis, riding bikes, scooters and skateboard, going crazy for a good hour and so.

2016-03-02 15.24.22a2016-03-02 15.25.14a5:00 dinner time. Soon will be Dad at home too. And by the time he arrives boys are ready to sit down at the dinner table. 

5:45 doing fun crafty activity with boys, what you will be able check out in the next post. Later they are playing in their room and every couple minutes complaining that other is not sharing. Just like normal evening at home. DSC_7673a7:20 the first attempt to put down kids to sleep bedtime routine, evening story, lights off … but then Markus hear that in the next room, I  am skyping with my Mum, and comes in to say hello.

8:00 at last boys are asleep and we have our special evening back when we just relaxing- reading books, watching films, talking and sometimes I am writing a blog too. Tonight though we are supposed to choose the baby boy’s name. After we both come up with our ideas, we discuss and actually, unbelievably find some options, what, of course, is a secret til we will see our baby.  baby-name-decisionsPhoto resourse: http://unusual.info/2013/12/24/the-weirdest-baby-names-of-2013/

10:30 lights off, it is time to recharge (as much as possible with 34 weeks big tummy). Tomorow is a new day, new, simple day, but for sure a diffrent one from today. 

Viena diena mūsu dzīvē

Pirmdiena kā pirmdiena. Tieši tāda pati kā daudzas citas, vien īpaša ar to, ka no šīs nedēļas atkal esmu kļuvusi par pilna laika mammu. Tāpēc izlēmu to nosvinēt ar ieskatu mūsu parastajā ikdienā.

7:00 atskan modinātājs, un ir pēdējais laiks mums visiem celties. Pēdējā laikā Markusam ir īpaša vēlme, lai es viņu modinu. Pat, ja pamodies ir pats, tad mums ir jānotēlo modināšana.

7:10 mana mīļotā rīta kafija un brokastis puikām.

7:45 Markus ir pirmais, kuram kopā ar tēti  jādodas ikdienas gaitās uz pirmsskolu. Soma, ūdens pudele, kaut kas jaunumu prezentēšanai un mašīnā iekšā.

2016-02-29 07.47.018:40 Tā kā dzīvojam 5 min attālumā no skolas, tad Laura iziešana no mājas tiešām tiek atstāta uz pēdējo brīdi. Iepriekšējo stundu mēs divatā ar Lauri izmantojām, lai nedaudz pārrunātu dienas gaitas, atkārtotu kontroldarbu angļu valodā, sakārtotu somu, uzspēlētu Jenga, un Lauris vēl arī pagūst noskatīties kādu filmiņu, kamēr beidzot arī es varu ieiet dušā un sagatavoties dienai jeb, godīgāk sakot, būt gatavai satikties ar citiem vecākiem pie skolas. 🙂

2016-03-02 08.09.31a2016-02-29 08.44.06a9:00 Lauris ir aizvests uz skolu un līdz brīdim, kad došos ar autobusu uz pilsētu pēc Markusa ir tieši stunda mājas uzkopšanai.2016-02-29 10.21.22a

10:45 man ir laiks nedaudz iepirkties (piemēram, atrast štrumbantes Karlsona tērpam Pasaules grāmatu dienai skolā) un arī bez otrās kafijas ar bulciņām neiztikt.

12:00 Markus mani priecīgs sagaida pirmskolā un uzreiz atgādina,ka šodien mēs ejam ciemos spēlēties pie draudzenes Sofijas. Mēs cenšamies vismaz reizi nedēļā apciemot savus draugus, un esam ļoti priecīgi, ja izdodas.

2:15 ceļš mājup, lai trijos sagaidītu Lauri pie skolas.

2016-02-29 12.40.35a2016-02-29 16.27.37a2016-02-29 16.27.55a

3:30 kad ierodamies mājās no skolas, puikas uzreiz vēlas kādas vieglas uzkodas, pienu un ātri steigties ārā pie draugiem, kas jau sākuši spēlēties. Un tā, kamēr es gatavoju vakariņas, Lauris un Markus ar pagalma bērniem spēlē basketbolu, tenisu, brauc ar riteņiem, skūteriem un skeitbordiem, vienvārdsakot, dzenājas apkārt.2016-03-02 15.24.22a2016-03-02 15.25.14a

5:00 vakariņu laiks, jo tūlīt pēc darba mājās būs arī tētis.

5:45 darbošanās ar puikām, kaut kā veidošana, par ko uzzināsiet nākamajā bloga ierakstā, arī pašu puiku spēlēšanās  ar mantām un ne vienmēr veiksmīgā spēlēšanās kopā.DSC_7673a

7:20 pirmais mēģinājums nolikt gulēt bērnus- gulētiešanas rutīna, vakara pasakas, gaismas izslēgšana… bet tad Markus sadzird, ka blakus istabā es runājos Skype ar vecmammu, atkal ir klāt un dod ziņu par sevi.

8:00 puikas beidzot ir aizmiguši un sākas mūsu ar Valdi relaksējošais vakars, kad skatāmies filmas, lasām grāmatas, runājamies, un es šad un tad rakstu arī blogu. Šodien gan mums ir paredzēts izvēlēties punča puikas vārdu. Pēc abu sarakstu salīdzināsanas un viedokļa izteikšanas esam pat laikam nonākuši pie iespējamās izvēles, bet tas pagaidām lai paliek noslēpums…baby-name-decisionsFoto: http://unusual.info/2013/12/24/the-weirdest-baby-names-of-2013/

10:30 mans nakstmiers, jo mani mīļākie ir rīti, un rītdien atkal būs jauna, vienkārša, bet citādāka diena.

Pagājušais gads fotogrāfijās / Last Year in Photos

2015. gads mūsu ģimenei ir bijis pārmaiņu bagāts. Mēs esam ļoti pateicīgi par visu labo, kas ar mums notika, kam bijām liecinieki vai kas aizsāka labo un varbūt rezultatēsies nākotnē. Lai arī nākamais gads atnes pa kādam skaistam brīdim gan Jums, gan mums!

2015 has been full of adventures and changes. We are very thankful for all good things what are happen, all good events and memories what we could be a part of and also thankful for good things what started and maybe will be completed next year. We wish you and ourselves that 2016 brings us lots of nice life moments and ready to enjoy them!

Pavasaris/Spring

DSC_4697a

DSC_4933a

Foto-356

DSC_5652

DSC_5667a

DSC_5911

DSC_5933

DSC_5862a

Vasara/ Summer

DSC_5935

DSC_5975

DSC_5978

DSC_6007

DSC_6028

DSC_6186a

DSC_6124a

DSC_6598

DSC_6620

DSC_6389a

 

Rudens/ Autumn

DSC_6943b

DSC_7103a

DSC_7142a

Ziema/ Winter

DSC_7288a

DSC_7310a

DSC_7332a

DSC_7320a

DSC_7360a

DSC_7478a

 

Atgriešanās ar jaunu ierakstu sēriju/ Back with New Series

village2Čau, čau, esmu atpakaļ pašā vasaras aukstumā (jā, arī Anglijas vasara šogad nelutina)! Nemaz negribot, ir iznācis palielāks bloga rakstīšanas „atvaļinājums”, kurā steidzām iekārtoties jaunajā mājā, saprast jauno dzīvi, apkārtni, sākt iepazīt apkārt dzīvojošos cilvēkus, turpināt strādāt un pat izrauties īsās brīvdienās uz Latviju. Visā šīsvasaras dzīves mutulī esmu arī domājusi par blogošanas jēgu un sapratusi, ka man to vajag un ka joprojām ir cilvēki, kas ienāk blogā un to lasa jau trešo gadu, kā arī ik pēc laika pievienojas pa kādam jaunam lasītājam. Tieši tāpēc atvainojiet par šo pagarāko bloga atvaļinājumu, bet esmu atpakaļ ar jaunām iecerēm, idejām un pieredzi.

Ja jau reiz par iecerēm, tad šodien uzsāku jaunu ierakstu ciklu par mūsu ģimenes dzīvi Anglijas ciematā un saukšu to (šoreiz angliski) par „Village Life for Us”. Jau šobrīd, kopš maija beigām, kad pārvācāmies dzīvot ciematā, esam piedzīvojuši neparastas situācijas, jaunas atklāsmes un varam teikt, ka dzīve Anglijā mūs joprojām pārsteidz un māca, cik var būt dažādi, citādi, neparasti. Galvenais – turēt acis, ausis un sirdis atvērtas, lai tad arī Jūs varētu ieskatīties mūsu piedzīvotajā.

Hello, hello to everyone in this chilly summer (yes, even English summer is very autumnal this year). I am back from quite long blogging holidays, when we tried to settle in the new house, to understand the new life, to get to know the people living around, continue to work and even get away for short holiday to Latvia. Throughout the speed of this summer life I also reflected on meaning of blogging and realized that I need it, I love writing, I love sharing my finds. And also there are still people who read the blog and read it for the third year or there are also new readers join in. That’s why I apologize for the blogging holidays and I’m back with new plans, ideas and new experience.


Today I am starting a new series about our family life in one of the many fabulous English villages. It will be called “Village Life for Us”. Since May when we moved from nearby town, we are absolutely in love with our village life, even it is so strange for such a capital girl as me used to be. We already learn so much, experience different situations and gain quite unusual experience for us, therefore we would like to share that with you. We are ready to keep our
eyes, ears and hearts open, so that we can gain and share a new experience of English village life.

Jauna mājvieta/ New Home

Mūsu pēdējo 4 gadu lielākais sapnis ir piepildījies- iespēja dzīvot mājā ar dārzu. Mēs esam gaidījuši pacietīgi un visbiežāk arī bezcerīgi mūsu brīdi, kad mums piedāvās māju mūsu pašreizējās dzīvesvietas, bērnu skolu un mūsu darbavietu apkārtnē, un mēs to varēsim atļauties, un mums tā patiks, atbildīs ģimenes vajadzībām un vēlmēm. Tas notika! Otrdien, 5.maijā, viss saslēdzās vienotā ķēdē, un notika brīnums- mums piedāvāja apskatīt māju, kuru uzreiz pieņēmām kā savu. Kaut arī tur vēl daudz labiekārtošanas darbi darāmi, jo māja ir tikko uzcelta, bet tajā ienākot var sajust, ka mājai ir potenciāls būt „Mūsu mājām”. Ja laimi var notvert un materiāli sataustīt, tad to noteikti mēs piedzīvojam tagad.

Arī turpmāk rakstīsim par mūsu ceļu uz māju un par „Mūsu mājas” tapšanu. Turpiniet ieskatīties bloga ierakstos un paldies par atbalstu. Jūsu komentāri un laba vēlējumi mums nozīmē ļoti daudz. Lai arī Jums šovasar izdodas laimi saķert aiz astes un izbaudīt laiku, kad ir vairāk kā labi!

Our long time (4 years) waited miracle happen – we got a new house with a garden. We’ve been waiting patiently, and most of the time even hopelessly our time when we will be offered a house, which is in the same area, near boy’s schools, our workplaces and  would meet our family needs. And it happened. On Tuesday, 5th May everything connected and miracle happen- we were offered to look around at the house and  immediately we had the right house feeling. Of course, there are still lots of improvement works to be done because the house is newly built, but at the first visit felt that this house is with potential to be “Our Home”.  you can feel that the house has the potential to be our home”. If happiness can be materialized, then certainly we are experiencing it now.

Stay with us in future posts and we will try to update you on our journey from a house to „Our Family House”. Also I would like to take an opportunity to thank you for all your good wishes and comments. I wish that this summer you all will have a chance to catch a happiness and feeling that life is much better as usually! Be blessed!

DSC_5666a

7 gadus precējušies/ 7th Marriage Anniversary

IMG_5304 BW

Pirms sešiem gadiem es satraukta pamodos ap 4 no rīta, lai kļūtu par sievu Valdim līdz nāve mūs šķirs. Joprojām atceros, kā šajā rītā spīdēja saule, smaržoja pēc Latvijas pavasara, pēc ievām. Šajā dienā  piedzima Bokišu ģimene. Paldies un bučas Tev, vīriņ!

Six years ago, I woke up around 4 am super excited to become a wife to Valdis until death do us part. Still remember how  the sun was shining this morning, the world and the air was fragranced by Latvian spring, full of bird-cherry tree smell. On this day  we were born as Bokiss family. Thanks and kisses to you, my lovely Hubby!!!

IMG_4746 BW

IMG_4805 BW

IMG_4916 BW

Šodien, skatoties mūsu kāzu fotogrāfijas, ievēroju, cik bijām jauni un pilni ar sapņiem par kopēju ģimeni, kopēju nākotni, kopēju ikdienu. Ir tik skaisti un piepildīti atskatīties un saprast, ka mēs dzīvojam šo sapni.

Today, going trough our wedding photos, I noticed how we were young and full of dreams about a common family, a common future, common everyday life. And it is so beautiful and full filled that we are still living this dream.

IMG_4983 BW

IMG_5320 BW

IMG_5268 BW

IMG_5100 bw1