Oliveram 9 mēneši / Olivers 9 Months Old

dsc_1335a

Svars- 11 kg

Augums – 78 cm

Šomēnes Olivers ir kļuvis daudz vokālāks, skaļāks un, šķiet, jau mēģina izteikt pirmos vārdiņus/ skaņu virknējumus ar nozīmi. Līdz ar to arī ļoti novērtē, ja kāds viņam dzied vai lasa priekšā. Tad Olivers uzmanīgi klausās un skatās uz seju vai lūkojas uz grāmatiņas attēliem, bet beigās laimīgs iebāž mutē un joprojām visu nogaršo.

Olivers labprāt pats ēd un izmanto pincetes satvērienu, lai paņemtu pārtiku. Joprojām ēd visus dārzeņus, mīl sieru, īpaši izkausētu kopā ar dārzeņiem. Ilgu laiku nebija gaļas fans, līdz es atklāju, ka Oliveram gaļa garšo, ja to pagatavo kopējā ģimenes katlā (sāli ikdienā mēs gandrīz nelietojam, garšvielas gan), smalki sagriež un pa gabaliņiem liek mutē. Labākajās britu tradīcijās katras ēdienreizes beigās Olivers saņem saldo ēdienu – augļu biezeni vai jogurtu, vai kādu bērnu cepumiņu. Olivers labprāt ēd arī maizi, galetes un krekerus. Var noteikti pamanīt, ka pat bez zobiem Olivers strauji tuvojas kopējām ēdienreizēm.

Mums visiem ļoti patīk vērot Olivera dažādās grimases. Ne tikai smaidu un smiešanos, bet arī, sajūtot dažādus materiālus, dažās faktūras priekšmetus, Olivers var saviebt savu sejiņu visneiedomājamākajos veidos. Piemēram, visriebīgākā Oliveram šobrīd šķiet virtuves gumijas otiņa, ko izmantoju cepumu vai gaļas mitrināšanai.

Olivers ir iemācījies, ka Skaipā runā vecmamma un opis. Tad, kad viņš izdzird Skaipa zvana signālu, uzreiz smaida un skatās datora vai telefona ekrānā.

Oliveram patīk iet ārā, kad ir izgulējies mājās un kad var mierīgi skatīties. Tas nu reiz ir pilnīgi atšķirīgi no vecākajiem dēliem, Olivers vislabprātāk guļ mājās, klusumā un savā gultā. Ja mājās diendusu Olivers var nogulēt 1-3 stundas, parasti aptuveni divas, tad ārā pēdējos mēnešos vairāk par stundu nav izdevies, un visbiežāk tas ir viens miega cikls, tātad 40 min.

No fiziskās attīstības viedokļa Olivers nekur nesteidzas. Joprojām stabili sēž un spēlējas ar mantām, ir sācis arī nokļūt puspagriezienā un tā nedaudz pārvietoties. Uz vēdera māk šļūkt atmuguriski un rotēt uz riņķi, kā arī visbiežāk ātri apvelties atpakaļ uz muguras. Ir mēģinājis arī pievilkties pie manām rokām un daļēji ir izdevies nostāties, bet tas tiešām vēl ir ļoti agrīnā stadijā.

Mīļākās mantas šobrīd ir brāļu mašīnas, muzikālais autobuss un daži grabuļi, kuros var kost. Interesanti ir arī jaukt koka klucīšu torņus un samīļot mīkstās mantas, bet vislabākā vieta ir brāļu istaba. Tā viņam šķiet “paradīze uz zemes virsas”.  Oliveram ļoti patīk būt kopā ar brāļiem, kuri apkārt spēlē lomu spēles, būvē mājas, braukā ar mašīnām, kuģiem un vilcieniem, kā arī nereti ir atvēruši savu kafejnīcu un laipni piedāvā, piemēram, plastmasa burkānu un tēju arī Oliveram. Tur tiešām pēc skolas ir īstā dzīve!dsc_1364a

Weight – 11 kg (24,2 pounds)

Height -78 cm

During this month Olivers has become much vocal, louder and already tried to make the first meaningful sounds. Consequently, he loves to listen if someone reads or sings for him but of course, in the end he still loves to taste if that book has been any good.

Olivers loves feeding himself and uses  the pincer-grasp.  He still eats all the vegetables, he loves cheese, especially melted and mixed with vegetables. For a long time he was not a fan of meat, until I discovered that Olivers likes meat from our dishes made for all family (we don’t use salt, just some seasoning). In the best British meal traditions he ends every meal with pudding  – fruit puree or yogurt, or a children’s cookies. Olivers also likes bread/toast, crackers and rice cakes. It can definitely notice that even without teeth Oliver rapidly approaching the family meals.

Olivers started to make wider variety of face expressions. Not only smiles and laughs, but also feeling a variety of materials, textures makes face in the most unimaginable ways. For example, really disgusting seems kitchen brush, what I use for icing cakes.

Olivers has learned that there are grandma and grandpa on Skype and they talk with him. When he hears Skype ringtone , he right away smiling and staring at a computer or phone screen.

Going outdoors means going and watching from pram, not sleeping outside. That is absolutely new for me because both oldest boys used to sleep outside very well. Olivers likes to sleep in his cot and inside where is quiet during the day. If we are at home he will naps twice each time 1-3 hours, outside that woulds be 30 to 40 min what is one sleeping cycle.

From the physical development point of view  Olivers isn’t in a hurry. Still firmly sits and plays with toys, also in this position he has started slightly move around. He still hates tummy time and I don’t force him as he cries so badly and wants back to sitting position. He has tried stand when I hold him, but it really is still at a very early stage.

Favorite toys are cars from brothers room, musical bus and some rattles, which can bite. Loves knock down wooden block towers and some cuddly toys to, but the best place to be is brothers’ room.  It seems to be a “Paradise on the Earth”. Olivers adore to spend time with the brothers, who plays role plays around him, building dents, playing with cars, ships and trains, as well as often ”open” their cafe shop /burger place and kindly offer some plastic carrot and tea to Olivers too. Every day after school there is a real life!

dsc_1339a

2 thoughts on “Oliveram 9 mēneši / Olivers 9 Months Old

  1. Kāds mīlulis! Vēl zobiņi nav? Es neatceros kā tas ir, ka bērnam 9 mēnešos nav zobi! Pirmajai pirmais zobs bija deviņos mēnešos. Manai trešajai 9 zobi bija deviņos mēnešos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s