Oliveram 7 mēneši/ Olivers 7 Months Old

dsc_0268aSvars-10,6 kg

Garums- 75 cm

Tāds ikdienas pilns mēnesis ir bijis septītais Olivera dzīvē. Olivers auga, bija priecīgs, labi ēda, labi gulēja un liekas, ka nekas jau tāds īpašs nav noticis, tomēr divi jaunumi ir.

Pirmkārt, Olivers ir uzsācis gulēt savā istabā, kas sākumā šķita neprāts, kaut arī pediatri atzīst, ka no 6 mēnešu vecuma bērns var sākt gulēt atsevišķā istabā. Neprāts, jo Olivers joprojām naktī no 7 vakarā līdz 7 no rīta ēda trīs reizes, tātad man trīs reizes būtu jāceļas un jāiet uz blakus istabu, jāzīda tur, nevis savā gultā. Pirmās divas naktis arī tādas bija, gandrīz jau gribēju atkal pārcelt viņu atpakaļ, bet tad notika brīnums – trešajā naktī Olivers piecēlās ēst tikai vienu reizi un gulēja visu nakti mierīgi. Manai iekšējai balsij bija taisnība, kaut arī pašai negribējās noticēt, ka tas ir tas, kas man un Oliveram vajadzīgs.

Otrs lielais sasniegums ir Olivera sēdēšana. Tagad Olivers sēž patstāvīgi, gan pagaidām tikai lielajā gultā, jo arī turpina gāzties, kad nenotur balansu. Toties tagad pasaule izskatās daudz skaistāka un interesantāka, īpaši, kad brāļi ir mājās. Viņi dara tik daudz aizraujošas un smieklīgas lietas, bet vislielākais atklājums ir brāļu istaba. Tur nu tiešām būtu, ko darīt un pētīt!

dsc_0249a

Weight – 10,6 kg (23,3 lb)

Length-75 cm (29,5 inch)

Past month has been usual, full of routine, just normal in Olivers life. Olivers grew, was good eater, sleeper, smiley and happy baby, seems nothing special happen, but actually there are two new milestones.

First of all, Olivers moved to his own bedroom, which in future will be Lauris’s bedroom, but for a while Olivers will use now as his nursery. Many  pediatricians  and baby specialists say that it is fine for baby to move to his own bedroom when he is 6 months old. For me it seemed craziness because Olivers was still eating 3 times during the night 7pm-7am and that would mean that I will need to travel to other room for feeding and for calming down. Firs two nights were the same and I was nearly gave up and moved him back to our bedroom, but then miracle happen. In third night he ate just once and since then he has been mostly the same which is huge improvement, allows him to sleep more and not interrupted, as well better for me, I get more sleep too. My inner voice was right, even I didn’t wanted to believe it and nearly didn’t try, but turn out that it was what we both needed. Of course, there are still some nights not so good, but in general, moving helped us.

Another major achievement is Olivers can sit unsupported. I still make sure that around are plenty cushions or he is in the middle of king size bed and I am near, he still tend to felt down and loose his balance. Now the world looks much more exiting and more interesting, especially when brothers are at home. They are doing so many exciting and funny things, and the greatest discovery is the brothers’ bedroom. There’s really lots to do and explore!

dsc_0265a

dsc_0270a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s