Laurim 8 / Lauris 8

dsc_8363aPirms astoņiem gadiem ne vien piedzima Lauris, bet arī Inese – mamma. Tikai tagad, atskatoties uz šo laiku, var redzēt, cik vērtīgs, bagāts, audzinošs ir bijis šis laiks. Lauris mūs visu laiku ir  veidojis par vecākiem un turpina to darīt. Pirmajam piedzimt ģimenē ir liela privilēģija un arī tikpat liels uzdevums. Reizēm pat paliek žēl, ka viņam viss jāierāda un jāpierāda, ka var arī šādi, ne tikai tā, kā rakstīts grāmatās. Katru dienu mēs varam būt priecīgi, lai arī cik viegla vai grūta ir bijusi diena, ka Lauris ir tik superīgs un puicisks puika, un nu jau arī tik liels un daudz, daudz nobriedušāks.

dsc_8800a

Lai būtu šoreiz citādāks Laura apraksts, es viņam uzdevu jautājumus (latviski) un viņš mēģināja pats sevi raksturot (angliski).

Pastāsti par sevi! Kas Tu esi, ko dari? Kas ir pats svarīgākais, ko vajadzētu zināt par Tevi?

Es esmu 8 gadus vecs un mani sauc Lauris. Un mana epasta adrese ir 7055156.

Ko Tev patīk darīt?

Man patīk video spēles, tādas kā Minecraft. Un man patīk braukt ar skrituļslidām. Arī spēlēties ar Oliveru, mūsu bēbīti. Un man patīk pagatavot dažādas lietas, piemēram, lidmašīnas. Man patīk spēlēt šahu ar tēti. Patīk arī būvēt Lego.

Ko Tev nepatīk darīt?

Man nepatīk spēlēties ar lellēm un meiteņu mantām/lietām. Man nepatīk būt bites sakostam.

dsc_9756a

Cik vecs Tu gribētu būt?

Hmmmm, es gribētu būt 10 gadus vecs. Tad es būtu vecāks un varētu pats iet ciemos pie draugiem.

Kas Tu būsi, kad izaugsi?

Es pagaidām nezinu. Es varētu atrast darbu, kurš man patiktu un būtu interesants. Es domāju, ka es varētu strādāt ar datoru kā tētis.

Ko Tu domā Tu varētu paveikt līdz Ziemssvētkiem?

Darīt to, ko es adru katru dienu. Iet ārā, spēlēt kompūterspēles, spēlēties ar Oliveru, lasīt grāmatas, skatīties televizoru, kāpt kokā, lēkāt uz batuta, spēlēt futbolu un dažreiz palīdzēt mammai. Spēlēties ar skrituļslidām. Patiesībā es gribētu kārtīgi iemācīties braukt ar manām skrituļslidām.

Ko tu darītu rīt, ja varētu piecelties un pilnīgi brīvi pavadīt dienu? Tev būtu arī neierobežoti daudz naudas.

Varbūt… Es spēlētos ārā tik ilgi, cik gribētu, ja to atļautu mamma. Brauktu ar skrituļslidām un skatītos televīziju visu dienu. Es varētu iet pie draugiem spēlēt XBox.

Kā Tu domā, kuras ir Tavas labākās rakstura īpašības?

Man patī spēlēties ar draugiem skolā un starpbrīžos spēlēties pie koka un pagatavot kukaiņiem māju.

P.S. Kad meklēju fotogrāfijas šim bloga ierakstam, konstatēju, ka pēdējos mēnešos ir ļoti maz fotogrāfiju, kur viņš būtu viens- vai nu spēlējas ar Markusu, vai arī auklē un pieskata Oliveru. Šobrīd tas raksturo viņu visvairāk.

dsc_8785a

Eight years ago there was born not just Lauris but also me as Mum.  Looking back on this time, I can see how valuable, life changing, educational has been this time. Lauris made us as parents, he still does. To be the first born in the family is a great privilege and an equally great challenge. He needs to teach us how to be a parent, how to be flexible, adjust changes, differences, follow the heart, not parenting books. Every day with him is a brilliant day, no matter how hard or easy it has been. Lauris is so active, funny, full of life and so boyish boy and now when he is 8, Lauris is much more mature too.

dsc_8987a

Instead of usual Birthday Boy description, I let Lauris describe himself. I asked him questions in Latvian and he answered in English and then I translated in both languages for all of readers.

Tell me about yourself! Who are you? What is the most important thing I should know about you?

I am 8 and I am called Lauris. And my email address is 7055156.

What do you like to do?

I like video games like Minecraft. And I like rollerskating outside. Also I like playing with Olivers, my baby. And I like making things like airplanes.  I like playing that game, called chess, with my Dad. I like playing with Lego.

What do you don’t like?

I don’t like play with dolls, with girl things. I don’t like getting stung.

dsc_7478a

How old would you like to be?

Hmmmm, I would love to be 10. Then I could be older and go around to my fiends by myself.

What are you going to be when will grow up?

I don’t know yet. I might want to find job what’s would be fun to do. I think to work on computer like Daddy.

What do you think you could accomplish til Christmas?

Do my normal thinks what I do every day. Go outside, play on computer, play with Olivers, read books, go on television, go to tree to play, jump on trampoline, go to play football at the Rec and sometimes I help to my Mum. Play with my roller skates. I would like actually properly ride my roller skates.

What would you do, if tomorrow you would wake up and could absolutely choose what to do? You also would have enough money for everything.

Like … I would play outside as much I would want if it is all right with my Mummy. Rollerskating all day and go on television. I could go to my friends to play on the XBox.

What do you think are your best qualities?

I like playing with my friends at school and I play it sometimes and during the brake I go to the tree and make a bug home.

P.S. When I was looking for photos to add to this post, I noticed that lately there are very few photos where he would alone- either playing with Markus or looking after Olivers. I think it’s characterizing him best.

dsc_0178a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s