Oliveram 5 mēneši / Olivers 5 Months Old

dsc_9583aPiektais Olivera mēnesis laikam ir paskrējis visātrāk, jo vairāk uzmanības tika veltīts Laurim un Markusam, kuriem bija vasaras brīvlaiks, mazāk Oliveram. Olivers bija visur līdzi, visur klāt, visu vēroja un kopumā bija atgriezies “savā ādā”, tas ir, bija mierīgs, priecīgs, smaidīgs, apmierināts.

Šomēnes Olivers ir sācies velties uz sāniņiem un mēģina tikt uz vēdera, bet pagaidām vēl paša spēkiem neizdodas. Toties pievilkties sēdus gan Olivers var un labpārt šo procesu izbauda, jo pasaule paverās pavisam citādāka.

Olivers ir sācis palēnām pagaršot piebarojumu, jo es sajutu, ka viņš grib vairāk, grib ‘ēst’ biežāk un, kad piedāvāju pirmās karotes, labprāt apēda un vēl vēra vaļā muti. Līdz ar to arī Olivers mācās dzert ūdeni, bet pamata ēdiens joprojām Oliveram ir mammas piens, ko viņš ēd gan pa dienu, gan arī naktīs. Piebarojums nakts ēdienreižu biežumu nav mainījis nemaz, tāpēc palēnam briestam trenēties gulēt bez ēšanas. Tagad, kad abi lielākie brāļi ir skolā, tas būs vieglāk paveicams, jo varēšu arī pati pagulēt kopā ar Oliveru pa dienu. Olivers ir pats pārgājis uz 2 garākiem snaudieniem pa dienu.

Pēc skaļa un aktīva augusta, kad Lauris un Markus bija apkārt visu dienu, pirmajā puiku skolas dienā Olivers jutās ļoti apjucis no klusuma, grozīja apkārt galvu un bija pat bēdīgs, ka viņa draugi ir pazuduši. Toties nākammēnes mums noteikti izdosies vairāk veltīt laiku viens otram.

dsc_9566aFifth month has been very busy with more attention to Lauris and Markus as they have had school holidays, less attention to Olivers. Of course, Olivers was everywhere with us, he did the same activities, outings, the same daily routine according to boys’ clubs and summer camps. That was possible because Olivers was back to himself, back to normal after last month grumpiness. He has been calm, patience, happy, smiley and easy going. 


During this month Olivers started roll on his sides, tried to roll over, but didn’t achieve yet. He absolutely loves to pull himself up to sitting position and have a look around from new perspective.

Oliver has started slowly to taste solids. I felt that he wants more, wanted to breastfeed more often and when I offered first spoons of solids, he tried and asked more. Also Olivers learns to drink water, but, of course, he still eats Mum’s milk as much as he wants and that is main food resource. Unfortunately, solids haven’t helped to sleep longer stretches during the night, seems, that we will need to  sleep train him very soon. Now when brothers are at school, it will be easier to be done, because I will be able to catch up with sleep during the day. Also day napping is changed to two longer naps.

After a loud and busy August, when Lauris and Markus was around all day, at the first day back to school Olivers felt very confused from silence, looked around and was grumpy that his friends are disappear. But those are also very god news, because next month we will spend definitely more one to one time. 

dsc_9572aVēl viens mēnesis un jau svinēsim Oliveram pusgada Dzimšanas dienu! Lai Jums visiem skaists Septembris!

One more months to go and it will be Olivers’ First half Birthday! Have a beautiful September and see you soon!

3 thoughts on “Oliveram 5 mēneši / Olivers 5 Months Old

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s