Olivera 2.mēnesis / Olivers 2 Months Old

Svars – 6,200 kg (+1 kg)

Augums – 58 cm (+2 cm)

Olivera otrais mēnesis iezīmējas ar fantastiskiem smaidiem un pat mazu iesmiešanos. Kolikas Oliveru vairs nemoka un dzīve izskatās daudz saulaināka un priecīgāka mums visiem.

Joprojām patīk komunicēt ar brāļiem. Meklē ar acīm, no kurienes nāk spēlēšanās troksnis, labprāt kādu brīdi pavada pa vidu spēlēm, bet tad jau atkal drīz nogurst un vēlas viens vai kopā ar mammu/tēti relaksēties klusākā vidē.

Olivers ir sācis sekot arī ar acīm līdzi, ja esmu ar viņu runājusi un izlēmusi pārvietoties pa istabu. Ir dažas reizes savilcis pat lūpiņu, kad esmu aizgājusi prom no redzes lauka, bet pagaidām tā īsti nav par to raudājis.

Otrā mēneša sākumā sāka vairāk sarunāties un izmēģināt dažādas skaņas. Ļoti priecājas, ja sarunu biedrs atbild ar to pašu skaņu, ko viņš ir teicis.

Aizvien vairāk ir naktis, kad starp ēdienreizēm noguļ 4 līdz 6 stundas. No 5 līdz 6 no rīta mums abiem ir īpašais laiks, kad visi pārējie guļ un mēs abi varam sarunāties, skatīties viens uz otru un izbaudīt netraucētu laiku kopā.

Olivers turpina ēst mammas pienu pēc pieprasījuma. Tikai naktīs zinu, ka ap 7 vakarā paēd pēdējo reizi un iet gulēt, tad ceļās ap 1 naktī uzēst, tad 5 ēst un dzīvoties ar mammu un tad ap 7 vai 8, kad sākas mūsu diena. Mēneša sākumā vēl arī ēda ap 11 vakarā.

Joprojām patīk izģērbšana un pārģērbšana, masāža un vannošanās. Ja vakarā Olivers ir kašķīgs, tad iešana vannā noteikti ir risinājums. Kā nonāk vannas istabā un izdzird, ka tiek pildīta viņa bļoda, tā uzreiz beidz raudāt un gaida, kad tiks iekšā.

Šomēnes pabijām arī pirmajā jogas nodarbībā bēbjiem un sapratām, ka vēl 10 no rīta nav gatavs vingrošanai un masāžai, jo tas ir tieši guļamais laiks. Bēbju jogas nodarbības ir atliktas vismaz uz mēnesi. Oliveram vēl jāpaaugās.

Tāds, lūk, ir bijis Olivera otrais dzīves mēnesis!

Weight – 6.200 kg (+1 kg)

Height – 58 cm (+2 cm)

Second Olivers’ month is full of fantastic smiles and even a small laughing. Colics aren’t actual anymore and life looks a lot  brighter for all of us.

Olivers still likes to communicate with his brothers. He turnes to the noise of playing, happy to spend some time in the middle of games, but then again soon get tired and want one to one with Mummy/ Daddy to relax in a quiet place.

Olivers started to follow me with his eyes. He notices if I am moving and follow where I am moving. There have been some times when he was a little disappointed that lost me and couldn’t see, but it didn’t turned into crying. 

At the beginning of the second month Olivers began to talk more and try out different sounds. He is very happy if we respond with the same sounds and noises. 

More and more he leaves 4 to 6 hours gap between feeds during the night. From 5 to 6am, we both have a special time when everyone else is sleeping and we were both able to talk, look at each other and enjoy a nice time together.

Oliver continues breastfeeding on demand. Only at night I know that he eats last around 7pm, then 1am and 5am, when wakes up for time with me. Then have a short nap til 7am or 8am and starts his day. Before he had also 11pm feed, but now he normally doesn’t wake up anymore for it. 

Olivers really likes changing, undressing, dressing, massage and bathing. If he is grumpy in the evening, then putting in the bath is definitely an option for calming him down. When he hears bathroom noise and noise of feeling a bath for him, immediately he stops crying and looks forward to get inside.

Earlier this month, we went to baby yoga class, but he wasn’t ready to do anything at 10am when is his nap time. Looks like we need to postponed these classes til he gets older, maybe we will go back in next couple months, when Olivers is bigger. 

That’s how has been Oliver’s second month of his life.

Vēl dažas bildes, jo tik grūti izvēlēties:

And some more photos because it is so hard to choose:

One thought on “Olivera 2.mēnesis / Olivers 2 Months Old

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s