Olivera pirmās 30 dienas/ Olivers’ First 30 Days

Kad gaidīju Markusu pirms 4 gadiem, kaut kur dzirdēju, ka pirmās 30 dienas cilvēka mūžā ir ļoti būtiskas, ka, vērojot zīdaini, jau var paredzēt viņa ceļu un dzīves attīstību. Nezinu, vai man piemīt tādas spējas spriest un paredzēt kāda cilvēka nolikto ceļu, domāju, ka noteikti nē un nemaz nav vajadzīgs, tomēr kaut vai intereses pēc arī šoreiz (Markusa pirmās 30 dienas šeit, šeit un šeit) dokumentēšu Olivera pirmās 30 dienas – Olivera rutīnu, attīstību, kādu īpašu notikumu un gan arī manas izjūtas vēl pa vidu tam visam.

When I expected Markus 4 years ago, I heard somewhere that the first 30 days of life is very significant. By observing the baby you can tell/predict his way of life and character. I do not know if I have the ability to predict a person’s way, I think that definitely not and even it’s not necessary, but it is just interesting to document Olivers first 30 days of his routine, development and significant events as I did it with Markus.

1. diena Olivera dzimšanas diena. Laikam viena no retajā dzimšanas dienām cilvēka mūžā, kad vienīgā vajadzība ir kārtīgi izgulēties un atgūt spēkus. Arī Olivers guļ visu dienu, acis atvēra uz ļoti īsu brītiņu un dienas laikā ēda 3 reizes. Pēpusdienā vēlreiz pie mums atbrauca vecmāte, lai paskatītos, kā mums klājas.

1st Day Olivers’ Birthday. I think this is probably one of the rare Birthdays in people’s life which is calm, relaxing and sleepy. Olivers also was sleeping all day long and tried to recharge his energy level. He ate three times and opened his eyes for very short time. Late afternoon midwife came back to see us for short visit and checked are we fine.

DSC_8039_edited-2

2. diena Nakts Oliveram joprojām bija ļoti mierīga, tomēr divas reizes vēlējās paēst. Dienas gaitā ieradās vecmāte pārbaudīt Olivera veselību un fizisko attīstību, un viņai pat paveicās, ka Olivers atvēra acis uz īsu brīdi, lai varētu arī tās pārbaudīt.

Šodien arī pieņēmām galīgi lēmumu par Olivera vārdu. Pirms Olivera dzimšanas mums bija vēl kāds cits padomā, bet tas nepiestāvēja Oliveram, tāpēc, pārskatot mūsu kopējo sarakstu, sapratām, ka trešo dēlu sauksim par Oliveru, Oliveru Bokišu.

2nd Day Night was still very calm, Olivers just wanted to eat twice. During the day the midwife came to examine Olivers’ health and physical development, and Olivers was very good boy and showed her eyes for little while that she was able to examine them.

Also we took a final decision about Olivers name. During pregnancy we had other possible name, actually we had a list of names, but one we prefer more. When Olivers born, we saw that he doesn’t  look like that chosen name. He looked like Olivers, Olivers Bokiss.
 DSC_7999a
3. diena Trešā diena kā jau trešā diena ceļojumā, nometnē vai ikdienā ar jaundzimušo. Olivers bija perfekts – sāka ēst ik pēc 2-3 stundām, arī sāka kaut nedaudz vērot apkārtni un palikt nomodā. Bet palikt vienai pirmo reizi mājās ar trīs bērniem nebija prāta darbs. Laurim un Markusam turpinās pavasara brīvdienas, bet vakarā gaidāmi ciemiņi – mūsu mammas. Līdz ar to man kā mammai ļoti nogurdinoša un emocionāla, ne pati savaldīgākā diena.
3rd Day Third Day exactly as the third day whenever you go or do – travelling, camping or trying figure out a life with  newborn. Olivers was perfect – began to eat every 2-3 hours, also he started to watch around and stay awake for little while. But the weak point was that I was at home on my own with three kids. Lauris and Markus still have Spring holidays and tonight are coming our mums to visit us for a week.  And, of course, day turned out not the best, I was emotional and overtired.
 DSC_7994a

4. diena Mūsmājās šodien liela rosība- vecmamma un ome viesojas. Arī Olivers tiek nēsāts un mīļots, kad vien neēd. Izlēmām, ka šodien ir arī laiks Olivera pirmajai pastaigai ārā. Kad bijām gatavi, saulaino laiku nomainīja spēcīga lietusgāze un pastaiga bija jāatliek uz pēcpusdienu. Tomēr to realizējām, un ratu stumēju netrūka.

4th Day Our house is busy today- both grandmas visiting us. Olivers has been held and rocked all the time, got lots of love and kisses from grandmas. Also Olivers had his first walk outside in two goes because when we were ready first time, rain started. With second attempt we did it. However, there were lots helpers to push the pram.  

DSC_8075a5. diena  Esmu pamanījusi, ka Oliveram labāk patīk gulēt uz labās puses. Anglijā iesakabērnus guldīt uz muguras un pārsvarā tad zīdaiņu guļ uz pakauša, bet Olivers katru reizi pagriež galvu pa labi. Diez cik daudz ir taisnības, ka galvas formu var nogulēt un tāda neproporcināla arī paliek?

5th Day I notice that Olivers choose to sleep more on right side. In the UK they are advising put baby down on her back, bet Olivers always turns to side. Do you think it is possible to get funny head’s shape if he carries on to sleep on the same side all the time?

DSC_8087a

6. diena Vakar bija paredzēta vecmātes vizīte, bet tika pārcelta uz sesto dienu, jo manai vecmātei bija brīvdiena un man arī pagaidām nav nekādu jautājumu nedz par savu, nedz Olivera veselību. Pēcpusdienā vecmāte bija klāt, lai apskatītos, kā mums klājas, un arī veiktu asins analīzes un nosvērtu. Olivers saldi nočučēja visu vizītes laiku, arī tad, kad viņu izģērba, lai svērtu, tikai nedaudz iekunkstējās asins analīžu noņemšanas laikā. Izrādījās, ka Olivers pirmās piecas dienas ir vareni ēdis – ne vien nav zaudējis svaru kopš dzimšanas, kas būtu sagaidāmi un normāli, bet pat pieņēmies svarā 100 gr. Vecmāte arī ieteicās, ka Olivers ir pārlieku dzeltens, tāpēc būs nepieciešams pastiprināti novērot, vai dzelte samazinās, ja nē, tad būs nepieciešamas asins analīzes.

6th Day Yesterday was planned midwife’s visit, but was changed. I prefer to see my midwife and she was off yesterday, also I don’t have any concerns about my or Olivers health. Midwife came today in the afternoon to make a blood test and weight Olivers. He was nicely sleeping during a visit, even when I undressed him and put on scales. Just made a little noise when midwife took a blood. With his feeds and weight gain he has been doing excellent – not only has lost weight since birth, which would be expected, but even gain plus 100g. The only concern what midwife had was about his jaundice, he is getting quite yellow.  If it will not go down in next couple days, Olivers will need a special blood test in the hospital.

7. diena Olivers aizvien vairāk atver acis un apskata, kas apkārt, tomēr vēl ne tik daudz, lai veidotu ilgāku acu kontaktu. Joprojām ļoti daudz laika pavada guļot.

7th Day Olivers more and more is awake, but still not enough to make longer eye contact and to play. He still mostly sleeps.

DSC_8009a

8. diena Kad man prasa, kā es baroju Oliveru, ik pēc 2 vai 3 stundām, es nezinu, ko atbildēt, jo šo ‘grāmatvedību’ esmu uzticējusi Oliveram. Man tik daudz kas ir jāatceras, ka nemaz nevaru visu paturēt galvā vai vēl trakāk – pierakstīt (Kad Lauris bija zīdainis, es pierakstīju viņa ēdināšanas laikus un visu laiku uztraucos, ka viņš grib ēst ik pēc 2, nevis 3 stundām, kā bija ieteikts 🙂 ). Tā kā Olivers sāka ēst regulāri trešajā dienā, tad tagad tik atliek gaidīt, kādu diennakts ciklu viņš izvēlēsies. Vienīgās korekcijas būs jāveic, lai paēd pirms vai pēc tam, kad pavadu puikas uz skolām.

8th Day When I’m asked how I fed Olivers, every 2 or 3 hours? I do not know what to answer, because he is a ‘manager’ of his feeds. I have so many things have to remember and his eating patter is really not the most important as fare as he eats and gains his weight. I remember with Lauris I wrote down all his feeds and was worried every day that he doesn’t eat every 3 hours as doctor advice, but he is hungry every 2 hours. 🙂 Olivers started to eat regularly on third day and since then he loves his milk and eats when he is hungry. The only time when I need to get involved will be eating around boys’ school runs.

WP_20160412_16_33_5

9. diena Laura un Markusa interešu izglītības pulciņi būs vēl viens laiks, kas man rūpīgi jāplāno, lai Olivers būtu paēdis un gulētu. Šodien apmeklējām pirmo reizi peldēšanu, kopš Olivers ir piedzimis. Nu, jā, puikas apmeklēja peldēšanas nodarbību, kamēr Olivers pastaigājās ar vecmammu un vēlāk arī kafejnīcā gaidīja, kamēr brāļi būs izpeldējušies.

9th Day Lauris and Markus’ clubs will be another time management challenge for me. I need to start to plan Olivers’ meals and sleeps around these clubs, and today was the first day when we had boys swimming lessons. While that Olivers were sleeping in a pram and my mum pushed him around the neighbourhood, later they came in the cafe to watch boys and wait when they are finished.

10. diena Desmitajā dienā Olivers atklāja par sevi ko pavisam jaunu. Viņam ļoti patika pirmā vannošanās un masāža. Tā pat nav patikšana, bet procesa patiesa baudīšana – Olivers atlaižas ūdenī, atslābst un patiesi relaksējas. Paskatoties uz viņu, pat šķita, ka viņš atceras dzīvi vēderā un atkal kaut nedaudz sajūtas līdzīgi. Kaut kā tā maģiski un neticami!

10th Day Today Olivers opened about himself something absolutely new. He really enjoyed his bath and massage afterwards. That’s more than usual enjoyment, he loved his bath. He loved to relax his arms and legs and just stair in one point. It seemed like he remembers his life time in my tummy and feels a little bit the same. It is magical and unbelievable.

DSC_8103a

Par Markusa ikdienu pirmajā mēnesi var lasīt:

Markus pirmajās 10 dienās

Markus no 11. līdz 20 dienai

Markusa pirmā mēneša pēdējās desmit dienas

One thought on “Olivera pirmās 30 dienas/ Olivers’ First 30 Days

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s