Pirmās piecas ciemata dzīves atklāsmes / The Five Impressions of the Village Life

village2Vieni saka, ka pirmais iespaids paliek uz mūžu, citi- neskati vīru no cepures, ar to mudinot vairāk iepazīt pirms spriest. Droši vien abiem ir taisnība, tāpēc bez pamatīgas izpētes, bet ar pirmā iespaida vieglumu par pirmajām atziņām, uzsākot dzīvi Anglijas ciematā.

Some people say that the first impression is most important and it is hard to change it, but some again remind that we shouldn’t judge after first meeting. I agree with both arguments, just this time will share my first impression about our neighbourhood, our surrounding area and village people. Without any judging, just with light of first impression. 

  Apkārtne/ Neighbourhood

Pirmajās  dienās un pat nedēļās ik pēc laika devāmies pastaigās pa apkārtni, lai apjaustu, kā ciemats ir izkārtots, kas atrodas tuvākajā apkārtnē un kādā vidē turpmāk dzīvosim. Tad nu pirmo dienu pastaigu formula bija- sasveicinies ar pretīmnākošo, apstājies un paglaudi suni. Un tā vienas pastaigas laikā neskaitāmas reizes. Es ceru, ka vismaz 50% ciemata suņu jau esam vismaz vienreiz noglaudījuši.

The first week when we moved into village, we spend quite a lot time walking around the neighbourhood to discover what’s around and where each way leads into. Soon I realize that our walking formula is – STOP, SAY HELLO, STROKE THE DOG. Again and again many times we repeated this scenario. I have a feeling that 50% of village dogs are familiar with our smell for sure. DSC_5948a

  Cilvēki / People

Līdz ar to var saprast, ka apkārtējie ir ļoti ieinteresēti svešinieku iepazīšanā. Draudzīgums, sasveicināšanās un smaids ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.

Therefore it is understandable that local people are very interested in strangers and some are brave enough to get them know. Friendliness, greeting and smile is a part of everyday life.

 Sabiedriskā dzīve / The Social Life

Baznīcai un diviem krogiem ir sadzīves nozīmes virzītājspēks. Tur pulcējas interešu grupas, baznīca izdod ciemata laikrakstu, krogi organizē ciemata pasākumus, krogu īpašnieki uztur un rediģē ciemata dzīves facebook lappusi. Protams, tās ir formālās funkcijas. Kur vēl neformālā puse. Ja ko vēlies uzzināt, iegriezies krogā. Kā man kāda iedzīvotāja teica: “Krogā runā, ka …” Un tad jau tā arī būs, jo tur visu var uzzināt visātrāk.

The church and two pubs have a biggest influence on the village’s social life. There come together variety of hobbies/interest groups, the church issues a village newspaper, the pub Manager is admin of village  facebook page and other formal roles. And I even didn’t speak about informal functions. Where else you can get to know everything best as not in a pub. Recently my friend during conversation mentioned, “In the pub talking that…” If so,  it should be a true. 🙂

DSC_5941a

  Iepazīšanās / Meeting People

Joprojām labākais socializācijas un iepazīšanās veids ir “school run”- bērnu pavadīšana uz un sagaidīšana no skolas (par to vairāk esmu rakstījusi šeit). Kaut arī man vēl šis eksāmens priekšā, jau tagad morāli gatavojos, jo esmu dzirdējusi no citām mammām, ka tad, kad skola atsāksies, es iepazīšos ar ciemata ģimenēm. Tad nu redzēs, ko tas nozīmē.

One of the easy ways how to meet new people is school run, of course, if you have primary age children. You see the same people in the morning and afternoon while waiting for your children, often you have similar problems, interests, worries. Even though I have this exam in a month, I have already heard that then I will be able better meet local families. Let’s see how it will go.  

DSC_5956a

   Informētība/ Awareness

Piektā atziņa mani iepriecinā visvairāk! Pirmajā nedēļā sapratu, ka citi zina, kur es dzīvoju, pat ja es to nezinu. Kādu dienu satiku paziņu uz ielas un stāstīju, ka arī mēs esam pārvākušies uz šo ciematu, bet neminēju nedz virzienu, nedz adresi, sarunas beigās vien noraizējusies nomurmināju: “Diez kā būtu taisnāk tikt mājup…” Uz to paziņa man veikli norādīja virzienu un kuras ielas man jāšķērso, lai nonāktu mājās.  Tā, lūk!

Fifth impression made me laugh. During the first week I realized that others know where I live, even if I do not know. One day I met a known lady and told her that we have moved to the village but did not say neither direction nor the address, just mumbled: I wonder how it would be better to get home …” The lady quickly pointed out the direction and which streets I need to cross to get home. Here you go! 

DSC_5950a

One thought on “Pirmās piecas ciemata dzīves atklāsmes / The Five Impressions of the Village Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s