Īpašais laiks ar Lauri/ The Special Time with Lauris

Jauns gads… Vai jauns sākums? Nezinu. Kaut kā tīrās lapas sajūta nav atnākusi pie manis, toties jauks turpinājums, harmonisks ritējums ir klātesošs. Arī pirmais īpašais prieks- neplānoti jauks laiks kopā ar Lauri. Kamēr Markus ar Valdi devās pie friziera, kas, starpcitu, Markusam nav tik vienkāršs process, mēs ar Lauri izmantojām laiku un kārtojām lielākas un mazākas darīšaniņas, kā arī kopā papusdienojām mūsu iemīļotajā kafejnīcā. Tiešām necerēti piepildītas, sirsnīgas un tuvas stundas, kurās abi tik daudz ko pārrunājām (vairāk, protams, runāja Lauris) un bijām kopā ar īpašu uzmanību tikai viņam. Bieži tā mums nesanāk, bet noteikti jaunajā gadā būtu jāpavada vairāk laiks ar katru no puikām (ieskaitot, vīru), veltot nedalītu uzmanību. Lai tā ir viena no jaunā gada apņemšanās!

P.S. Viens no šodienas Laura jautājumiem bija – kāpēc citi cilvēki aizdedzina lolipopa kociņu un pūš dūmus? Lauris joprojām pārsteidz mani pilnīgi nesagatavotu.:)

New Year… Is it a new start? I don’t know. I really don’t have that feeling, that clean page feeling. I think I am still swimming in harmony from last Christmas and don’t feel that there was any full stop. Therefore today’s special time with Lauris was a nice, unplanned continue. While Markus got his cut with Dad, we both were out and about to do some essentials and also got time for lunch together at our favourite place. At one point I noticed that our time together turns into very special time, because we could talk about everything uninterrupted. Of course, Lauris talked most, but it was very important for him get my attention and talk trough all what he wants. Often it is not possible, but certainly in the New Year I would like to spend more special time with each of the boys (including husband :)). Let  it be one of my New Year’s resolutions!

P.S. One of the Lauris’s top questions today was – why people light up lollipop sticks and then blow smoke out? Lauris is still full of tricky questions…:)

Fotogrāfija no brīvdienām St.Ives, Cornwall/ Photo from holidays in Cornwall, St.Ives’s seaside

DSC_4270a

5 thoughts on “Īpašais laiks ar Lauri/ The Special Time with Lauris

  1. It is a great resolution to focus on having that one on one time with your boys (your husband included). And Lauris’s question about lighting up lollipop sticks made me laugh out loud! 🙂 Ah so innocent…

      1. Ou, Ilona, that was a long explanation with more questions. But after that he conclude to Dad- if you are smoking, you are not healthy and can get cancer and then die.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s