Vai viegli būt lielajam brālim?/ Is It Easy To Be a Big Brother?

DSC_0015aEs nezinu, kā tas ir būt brālim vai māsai un kā tas ir, kad Tev ir brālis vai māsa. Katru dienu, kopš mūsu ģimenē ienāca Markus, es brīnos par puiku savstarpējām attiecībām. Es brīnos, ka viņi viens otru tā var mīlēt, ka viņiem ir tik dziļa emocionālā saikne, ka viņiem ir tik svarīgi viens otram. Būšu godīga- es brīnos par to, kas ir, un katru dienu gaidu, kad ‘sāksies’ tas, par ko mani visi ir brīdinājuši- nesaskaņas, apzināta darīšana otram pāri, greizsirdība, nedalīšanās ar otru utt. Varbūt mans skatiens nav skaidrs, bet es tiešām pagaidām to visu neredzu. Es redzu to absolūto brīnumu- saikni, kas ir brāļu starpā, savstarpējo mīlestību.

Nedēļas nogalē pajautāju Laura (5 ar pusi gadus vecs) domas par brālību un attiecībām ar Markusu. Jautāju latviski, Lauris atbildēja angliski, tāpēc visiem, kuri saprot angliski, iesaku lasīt zemāk angļu valodā.

Vai Tev patīk, ka Tev ir brālis?

Jā.

Kāpēc?

Jo viņš dažreiz uzkāpj uz manas muguras, viņš purina galvu, nāk un apskauj mani. Jo viņš ir no tēta un viņš ir mans mīļais puika. Un viņš ēd ēdienus, ko mēs viņam dodam. Viņš ir mans mazais bēbis visā plašajā pasaulē. Beigas.

Tomēr es vēl nelikos mierā…:) Kādi ir ieguvumi, ka Tev ir brālis?

Viņš ir mans mazais puika. Es viņu mīlu, un viņš ir mans mazais, mīļais puika. Un es vienmēr bučoju viņu.

Vai Tu atceries, kad biji vienīgais bērns ģimenē?

Jā, atceros.

Vai Tu atkal gribētu būt vienīgais bērns ģimenē?

Nēēēē. Es gribu viņu.

Ko Tev patīk darīt ar brāli kopā?

Mums patīk spēlēties kopā, dauzīties vienam ar otru un plaukšķināt, dot sveiks ar plaukstām, ēst makaronus kopā. Būt draugiem kopā un kopā, un kopā. Spēlēt kaušanās spēles. Mēs bijām citas valsts zoloģiskajā dārzā, kur ir saldējums. Man patīk kopā ēst  saldējumu.

 

DSC_0025aI don’t have my own experience how it is when you have sibling and you are someone’s sibling. I grown up as an only child in my family. Therefore, since in our family is Markus, every day I think about the relationship between boys. I am amazed by the way how they love each other, how they have such a deep emotional connection. I am surprise that they are so important to each other. To be honest – sometimes I wait when ‘īt’ will start, what other people warned me.  I am ready to face not sharing, jealousy, anger to each other, and so on, but I am so happy and thankful that by now I didn’t need to see it. Maybe my vision is not clear, but I really do not notice it all yet. I see the absolute miracle– the love link, which is possible just between siblings.

 On weekend I asked Lauris (5 and a half years old) what he things about the brother  and relationship with Markus.

Do you like that you have a brother?

Yes.

Why?

Because he sometimes gets on my back, he is shaking his head, comes and hugs me.  Because he is from daddy and he is my sweet boy. And he eats food what we are giving.  He is my little baby in the whole world. The end.

There weren’t the end for my questions…:) What is benefit, that you have a brother?

He is my little boy. I love him and he is my little sweet boy. And always kiss him.

Do you remember when you were an only child in our family?

Yes, I do.

Would you like to be an only child again?

Noooo. I want him.

What do you like to do with Markus together?

Playing together, hitting each other and clap hands, hight five, eat pasta together. Be friends together and together, and together. Play punching games. We went to another country zoo, where is an ice cream. I like eat the ice cream together.

 

DSCF8101a

DSC_2084a_edited-1

DSC_3371a

DSC_7236

DSC_0022a

4 thoughts on “Vai viegli būt lielajam brālim?/ Is It Easy To Be a Big Brother?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s