Sākumskolas mājas darbi / Homeworks at the Primary

DSC_9929aPirms trīs gadiem, kad sākām dzīvot Anglijā un kad es sāku strādāt ārpusstundu nodarbību klubā (after school club), man radās priekšstats, ka Anglijā skolēniem nav jāveic mājas darbi. Lauris toreiz vēl apmeklēja bērnu dārzu un tikai šogad, kad Lauris uzsāka sākumskolas gaitas, man viedoklis mainījās par labu Anglijas sākumskolu pieredzei.

Laurim tiek uzdots komplekss mājas darbs vienu reizi nedēļā piektdienā, kurš jānodod pēc brīvdienām pirmdienā. Zinu arī skolu, kurā uzdod mājas darbu trešdienā un jānodod nākamajā trešdienā, kas man patīktu daudz labāk, jo tad nav obligāti jāvelta laiks mācībām nedēļas nogalē. Mājas darbiem visbiežāk tiek iedota no skolas burtnīca, un skolotāji atsūta zīmīti ar kārtējo mājas darba uzdevumu. Protams, vērtējums ballu vai svītriņu veidā neeksistē, vien tiek iespiests smaidiņš, ar ko Laurim pagaidām pilnīgi pietiek. Man patīk, ka katra bērna (un arī vecāku) apzinīguma jautājums ir, cik kvalitatīvi veikt mājas darbu. Man kā mammai, protams, vislabāk patīk, ka nav katru vakaru jāvelta laiks nopietnam mācību darbam, bet varu to koncentrēt vienu reizi nedēļā.

Bez iknedēļas mājas darba ir vēl arī  ieteicams katru vakaru izlasīt uz mājām atsūtīto grāmatu, kas atbilst individuālam bērna lasītprasmes līmenim. Katrs bērns lasītprasmē virzās pa savu attīstības ceļu.

Pagājušajā nedēļā es sāku garlaikoties ar ierasto mājas darba veikšanu un jautāju, vai Lauris šoreiz negribētu pastrādāt vairāk pie sava mājas darba, nevis kā ierasts. Viņš piekrita, un mēs kopā (mana ideja, Laura izpildījums) izveidojām dīķi. Mājas darba uzdevums bija uzzīmēt vai uzrakstīt, kas dzīvo dīķī, tā kā šobrīd šī tēma tiek apgūta skolā.

DSC_9972a

Three years ago , when we moved to England and when I started to work at after school club, I had the impression that pupils do not have homeworks. Then Lauris  was in the nursery. Only this year when he started Reception class, I changed opinion about homeworks at the primary.

Lauris has complex homework once a week on Friday to be returned by Monday. I also know school, where teachers assign homework on Wednesday and children need to return it by next Wednesday, which  I would prefer better, because it doesn’t necessarily take time on weekends. Homework is most often given to fill in the workbook. Of course, rating points or marks doesn’t exist, for Lauris is enough teachers praise and smiley face under homework. I like that every child’s (and parent’s) responsibility is how high-quality they will do work. For me as a mum, of course, it is fabulous not to spend every evening to check homework, and encourage Lauris to do it before bedtime, when he is already tired after the school day. I am happy to focus on homework once a week.

There are still reading every night, which we try as much as we can, but be honest not every evening we do reading. I like that every child moves up the reading skill levels in his/her speed. Lots of encourage, no forcing. 

By the way, last week I started to get bored with the usual homework task and asked if Lauris would like to invest more patience and time, and creativity in his homework. He agreed. Together we (my idea , Lauris work) created the pond. Homework was to draw or write, who lives in the pond.

 


 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Un, lūk, arī ieskats Laura mājas darbu burtnīcā kopumā.

This is how looks Lauris’ s Homework book in general. 

 

DSC_9932a
DSC_9930a
DSC_9931a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s