Bloga 2. Dzimšanas diena/ Blog’s Second Birthday

????????????????????????Pagājušonedēļ varēja svinēt mana bloga Are You Happy? 100. ierakstu un 2. dzimšanas dienu. Otrais gads ir bijis mazāk bagāts ar ierakstiem, kas, protams, skaidrojams ar atgriešanos darba pasaulē un ģimenes un darba dzīves sabalansēšanu. Kaut arī esmu sev ne reizi jautājusi, kāpēc rakstu, joprojām cenšos neapstāties. Un, jā, man ir savas atbildes.

Pirmkārt, lai ģimene, radi, draugi Latvijā varētu sekot līdzi mūsu dzīvēm, norisēm, jaunumiem. Otrkārt, esmu sastapusi internetvidē jaukus cilvēkus- blogerus-, ielūkojusies viņu ikdienā, domās, atziņās,tāpēc turpināt rakstīt, komentēt citu ierakstus nozīmē palikt šajā apritē. Treškārt, blogošana ir kļuvusi par manu hobiju. Tas ir laiks tikai man, kurā atpūšos, daru, kas patīk un ko ir iekšēja vajadzība darīt. Tie ir vārdi un teikumi, un nepieciešamība izteikties rakstiski,kas laužas ārā arī tad, ja vairs nestrādāju savā vistiešākajā profesijā. Tā nu turpinu…

Nedaudz no statistikas:

 

Last week I celebrated my blog’s Are You Happy? 100th post and the second Birthday. In the second year I was less active writer, which is due to the return to the work and trying to find balance between family and work life. Of course, I have asked myself why not stop this all blogging. And, yes, I found some answers.First of all, blog is the way how family, relatives, friends in Latvian able to keep up with our lives, events, news. Secondly, I have met many nice, creative, inspiring bloggers, looked into their lives, thoughts, ideas, therefore continue to write and read other blogs mean to stay in this circle of interesting personalities.  Third, blogging has become my leisure, my hobby. It’s just time for me as resting, doing that I like and I am passionate about.  Words and phrases, and the need to express myself in writing, that breaks out of me, even if I do not work anymore as literature teacher. So I am continuing…
A little bit last year blog’s statistic:

Par šo tēmu var lasīt arī:/ There is another related post:

Bloga pirmā Dzimšanas diena un blogdāvana/ Blog’s First Birthday and Giveaway

5 thoughts on “Bloga 2. Dzimšanas diena/ Blog’s Second Birthday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s