Woodside Animal Park

DSC_8896aJoprojām turpinām iepazīt savu tuvāko apkārtni, un kādā skolas izsūtītā bērnu aktivitāšu reklāmas bukletā atklāju, ka nekad neesam bijuši Woodside Animal Farm, kas ir netālu no Luton lidostas, tātad pilsētā Luton. Braucot uz turieni, sapratu, ka ferma ir netālu no iepriekš pieminētā Stockwood Discovery Centre, tā ka noteikti ir iespēja apvienot abus apskates objektus vienā dienā.

Woodside dzīvnieku ferma ir īsta ferma, kādas ir it visur Anglijā. Šeit var apskatīt trušus, kazas ar kazlēniem, lamas, ēzeļus, vistas, pīles, zosis, lemurus, cūkas, pūces utt. Parastais dzīvnieku un putnu mikslis kopā ar bērniem domātiem dažādiem spēļu laukumiem, traktoru izbraukumiem un karuseļiem. Pusei dienas aktivitāšu pietiek. Mums, vecākiem, tik atlika atgādināt – vispirms dzīvnieku apskate un tad izklaides, it kā viss fermas apmeklējums nebūtu viena vienīga izklaide.

Bonuss šajā fermā noteikti ir pie ieejas esošā vintage stila kafejnīca Jakes Cafe un mākslas veikaliņš, kurā iemīlējos uzreiz un kuru mums neizdevās nofotografēt, jo bērni jau bija noguruši. Šeit ir arī iespēja iegādāties svaigas olas. Patiesībā, iespēja svaigi dētas olas pašiem izņemt no ligzdām, ja šāda izklaide var atkausēt pilsētnieku sirdis un atvērt makus.

Fermā bija arī trūkumi- salīdzinoši diez gan maza dzīvnieku kolekcija un ferma izskatījās nedaudz noplukusi, kādu laiku noteikti nav piedzīvojusi uzlabojumus, ja esam godīgi. Mums gan tas netraucēja izbaudīt izzinošu un aktīvu laiku visiem kopā.

DSC_8882aWe are still exaited our local areas discovers. Before Term time holidays I saw on the one of the school given promotions brochures a advertisement about local farms and noticed that we never been in Woodside Animal Farm. This farm is near Luton Airport, so actually in Luton. When we travelled there, I saw that  Woodside Animal Farm is also not far from the before mentioned Stockwood Discovery Park, so both can be combined in the same day trip.

Woodside Farm is a usual farm, which are all around England. There you can see rabbits, goats, llamas, donkeys, chickens, ducks, geese, lemurs, pigs, owls , etc. . Usual animals and birds mix with a variety of children playgrounds, tractor rides and attractions. For half of the day attractions are enough . We as parents just needed to remind to boys- first animal watching and then the attractions.

The bonus of the farm is  the vintage style Jakes Cafe and art shop, which I immediately fell in love with and which we did not picture because the boys were already tired. In the farm there is also the opportunity to buy fresh eggs. In fact, the possibility fresh eggs get directly from hen’s nest. Unfortunately we didn’t try.

The farm also has some disadvantages – relatively small collection of animals and the farm looked a little shabby,  there is not been done improvements for some time, if we are honest. But anyway – that did not disturb us from fun and active family time.

DSC_8891a

DSC_8881a     DSC_8893a

DSC_8889a

DSC_8883a

DSC_8885a     DSC_8886a

DSC_8897a

DSC_8902a

DSC_8905a

DSC_8906a

DSC_8907a

DSC_8980a

DSC_8983a

DSC_8984a

DSC_8948ajpg

DSC_8915a

DSC_8920a

DSC_8928a

DSC_8937a

DSC_8953a

DSC_8957a

DSC_8958a

DSC_8964a

DSC_8971a

DSC_9003a

DSC_8999a

Par fermām un dzīvnieku parkiem esmu rakstījusi arī:

Standalone Farm

Zemeņu ferma

Šepresas Dabas parks

About farms and wildlife parks you can also read in my previous posts:

Standalone Farm

Strawberries Farm

Shepreth Wildlife Park

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s