Dzimšanas dienas nedēļas nogale/ The Birthday’s Weekend

DSC_8646aKādreiz man kolēģes teica, ka ap 35, 40 gadiem sieviete sāk saprast, ko viņa grib savā dzīvē, kā grib dzīvot un var mierīgi atteikties no sev nepiemērotiem vilinājumiem. Toreiz kā 20 gadniece ar stāžu domāju, ka arī tagad zinu, ko gribu, tikai nevaru dabūt. Maldījos. Tā ir pavisam cita sajūta. Varbūt kolēģes runāja par vēl kādu citu sajūtu, bet šobrīd noteikti jūtos laimīga savā ikdienā, laimīga ik mazākajā situācijā, izbaudu dienas mirkļus, jūtu ļoti lielu pateicību par ģimeni un sāku redzētu arī, ka dzīve atstāj pēdas fiziskajā izskatā. Vienkārši gribu izdzīvot savu dzīvi. Un beidzot esmu arī iemācījusies kaut nedaudz pateikt visam tam, kas manu dzīvi pārlieku aizņem un atšķeļ no galvenajām vērtībām.

Man arī liekas, ka trīsdesmitgadniecēm vairs nav jākaunas par to, kas patīk, un var droši atzīt, ka tieši šobrīd man ir vajadzīgs šī visfrivolākā lieta, vieta vai darbība. Kāpēc gan nē? Tieši to arī darīju- savā Dzimšanas dienā kopā ar ģimeni papusdienojām, un tad es gāju meklēt skaistas lietas pa veikaliem. Man skaistas lietas ir, pirmkārt, somiņas (man liekas, ka ir arī tāda somiņu atkarība līdzās citām atkarībām) un, otrkārt, kurpes. Ģimenes vīrieši tikmēr izklaidējās spēļu laukumā, jo viņiem skats uz iepirkšanos ir pragmatiskāks- vajag, nopērc, nevis staigā, baudi un izjūti. Vienreiz, kad pēc iepirkšanās mājās stāstīju, kādu somiņu redzēju veikalā, Lauris iejaucās un novaidējās: Ou, mummy, go to the shop and get it! Vismaz daļa sieviešu piekritīs, ka tas nav par get it!

Years ago a work colleague told me when women are 35 , 40 , they begin to realize what they want in their life and can recognize and say no to unwanted offers. At that time, I was 20 and something and thought that I already know what I want, it was just hard to get it. I was not right.  It is a completely different feeling.  Maybe colleague talked about another sense, but now I definitely feel happier in every smallest situation, enjoying moments of the day, I feel a very deep appreciation for the family and, of course, began to see that life leaves stamps in my physical body, too. I just want to take all possible joy of the life and don’t miss it. Finally I have learned to say no to something what takes my life over and are not in the top 3 values.

I also feel that women after 30 are no longer ashamed of their choices, even if they don’t look smart or hyper clever. Why not? That is what exactly I did on my Birthday- what I wanted. We spent some family time at lunch and then I popped in to the shops to search for nice things, while husband and boys had fun in the shopping centre play area. For me nice things are handbags (which I tried very hard to avoid, otherwise it starts to look like an obsession) and, of course, high heeled shoes. Yes, I love walking around the shops and just looking, trying, not always buying. My family ”boys” see shopping more pragmatic –if you need, then  buy it, rather than walk , enjoy, and feel. Once after shopping I told about a handbag in the store, Lauris stepped in and groaned, “Ou , Mummy , go to the shop and get it!” Women would agree that it’s not about getting it! Or is it?

2014-03-15 13.12.28a

2014-03-15 13.15.57
Manā Dzimšanas dienā pie mums arī ciemojās Bobbly Bob no Laura skolas par labu mācīšanos piektdienā un pagājušajā nedēļā. Tad nu Lauris un Bobbly Bob bija nešķirami, pat kūku ēdot un guļot pa nakti kopā. Iznāca pat strīds ar brāli, jo viņš nesaprata, ka Bobbly Bob ir īpašais Laura ciemiņš, un labprāt gribēja to iegūt savā īpašumā.

On my Birthday we had also Bobbly Bob from Lauris’s school for doing well.  Lauris and Bobbly Bob were inseparable all weekend, even Birthday cake eating together and sleeping through the night together. Came to a arguing with Markus, because he did not realize that Bobbly Bob is Lauris special guest and wanted to get it to own.

DSC_8649

DSC_8653a

DSC_8617a
Pa nedēļas nogali arī pabeidzām Valentīndienā iesākto Puzles sirds dekorāciju. Ja arī jums mājās ir palikušas nevajadzīgas daļas no puzlēm, tās var izmantot kā materiālu  bilžu rāmim. Mēs izveidojām sirds formas rāmi, salīmējot kopā dažādus gabaliņus, pēc tam nokrāsojām. Tā kā palēnām gatavojam foto un dažādu attēlu balto rāmju galeriju, tad nokrāsojām baltu un kā fonu izmantojām melno papīru, uz kura var uzrakstīt/uzzīmēt ar balto krāsu vai tāfeles krītiņu. Pamanīju, ka raibā puse arī izskatās skaisti un ir izmantojama kā dekors, piemēram, bērnu istabā.

Over the weekend at least we finished Valentine’s Day Heart decoration. If you have any unwanted/missed pieces of puzzle, they can be used as a material for picture frame. We set up a heart-shaped frame by gluing together puzzle pieces. As we are making (slowly) our white picture frame gallery, we painted the frame in a white and black card used as a background paper on which can write / draw with white chalk. I noticed that a colourful side also looks beautiful and can be used as a decor for child’s room.

2014-02-10 15.56.16a

2014-02-10 16.05.28a

DSC_8625a

DSC_8632a

DSC_8654a

DSC_8659a

DSC_8657a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s