Vīriešu frizētava / Barber Shop

DSC_5641aMazu, kustīgu puiku mammas sapratīs, ka friziera apmeklējums ir ikmēneša, ik divus vai trīs mēnešus biežs izaicinājums pacietībai, izdomai un arī kauna izjūtai. Kad dzīvojām Rīgā, Lauris bija 2 gadus vecs un viņš frizieri apmeklēja ik pēc 3 mēnešiem. Būšu godīga, friziera apmeklējumam vienmēr rūpīgi gatavojos- devāmies sestdienas agrā rītā, pirms tam rūpīgi visu izrunājām, piesolīju saldumus un bulciņas, ja labi uzvedīsies un būs drosmīgs (fui man!) un pati jutos kauna pilna, ka mans bērns krēslā groza galvu un kustās, ka friziere nevar mierīgi darīt savu darbu. Man bija vienalga, kāda frizūra, ka tik īsi un pēc iespējas ātrāk. Vienmēr atgriezos pie tām frizierēm, kuras strādāja ātri, jo kādas 20 minūtes Lauris sēdēja mierīgs.

Ar šādu pieredzi ierados Anglijā un arī tādu pašu pieredzi ieguvu pirmajā reizē šeit, kad aizvedu Lauri pie savas frizieres. Labi, ka viņai bija multenes, jo viņa bija izlēmusi nesteigties, veidojot griezumu. Sapratu, ka tā tas viss nevar turpināties. Izlēmu, lai abi vīrieši apvienojas un tētis turpmāk mēģina pieveikt šo izaicinājumu.

Nākamā Laura friziera apmeklējuma reize absolūti mainīja visu pieredzes vēsturi. Lauris devās uz vīriešu frizētavu – Barber Shop. Jāsaka gan, ka gājām visi trīs. Tētis sēdās pirmais krēslā, jo Lauris vēl bija nedrošs, tad bija kārta Laurim. Kāpēc šis apmeklējums visu mainīja? Pirmkārt, vide Barber Shop ir absolūti vīrišķīga. Šeit sievietes ienāk tikai, lai atvestu savus dēlus. Šeit rindā sēž jaunāki un vecāki vīrieši, jaunāki un vecāki puiši. Viņi runā tikai par futbolu, mašīnām, slaveniem vīriešiem un visu pārējo, par ko man nav nekādas intereses. Apkārt smaržo vīriešu parfīms. Es šeit parasti jūtos absolūti lieka un kā no citas planētas.

Otrkārt, kā Lauris apsēžas friziera krēslā, man vairs nav ne par ko jāraizējas – frizieris pats ar viņu sarunā, kā turēt galvu, kad noliegt vai pagriezt. Viņš rēķinās, ka ir atnācis mazs puika. Un es vairs nejūtos slikti, ka apgrūtinu frizieri ar sava dēla galvu.
Treškārt, viņiem ir mantu maisiņš pilns ar mašīnām, robotiem un absolūti zēniskām rotaļlietām, ar kurām var spēlēties, kamēr jāgaida, un arī turēt rokā, kad tiek griezti mati.

Es tiešām jūtos atvieglota, ka friziera apmeklējums mums vairs nav izaicinājums, bet ikdienišķs rituāls, ka Lauris jūtas lepns, kad dodas pie friziera. Tagad es varu dzirdēt paša Laura ierosinājumu doties pie friziera, jo viņam jau esot gari mati. Kad dziļāk papētīju, kāpēc viņš grib iet pie friziera, Lauris atzinās, ka tur var spēlēties ar friziera rotaļlietām! 🙂

A small and active boy mums know that a monthly visit to the hairdresser is challenge in patience, creativity and a sense of shame. When we used to live in Riga, Lauris was 2 years old, and he visited the hairdresser every 3 months. I should be sore, visiting the hairdresser always was careful prepared. We went early on Saturday morning, after long talks and promised sweets and buns if he will behave well and be brave (shame for me!). Still I always felt the shame that my child doesn’t sit still and moves his head. Therefore I was happy, if hairdresser worked fast and I always try to return to her, because first 20 minutes Lauris sat calm.

With that experience I came to England and also got the same experience on the first hairdresser visit. Good, that she had cartoons, because she has been decide that she will do her job slwly and carefully. It took more than 40 min. Next time completely changed Lauris’s hairdo experience. Lauris visited Barber Shop. I must say, that we were all three. Dad sat first in the hairdresser chair, and then Lauris become confident.  Why this visit changed everything? First, the environment in Barber Shop is absolutely masculine. Here women are entering only to bring their sons. Here in the line is sitting younger and older men, younger and older boys. They talk only about football, cars, celebrity men, and all the rest talks, what I have no interest. Around smelling men’s perfume. I do often feel totally uncomfortable, as from other planet.
Second, as Lauris sits in a hairdresser chair, I no longer have to worry about anything. He understands that there came a little boy. Third, they have a bag full of cars, robots and absolutely boyish toys, which can play while waiting, and also to hold later whiles to do hair.

I really feel relieved that the visit to the hairdresser we are no longer a challenge, but an everyday ritual. Lauris feels proud when going to the hairdresser. Now I can hear Lauris own initiative to go to the hairdresser because he already had long hair. When I asked why he wants to go to the hairdresser, Lauris confirmed that there he can play with hairdresser toys! 🙂

DSC_5637a

DSC_5642a

8 thoughts on “Vīriešu frizētava / Barber Shop

  1. Šis gan forši! Šķiet, ka Rīgā tādu īstu vīriešu frizētavu nemaz nav. Vismaz neesmu manījusi. Bet neesmu gan arī meklējusi.. Toties par mazo puiku matu griešanu gan man viss skaidrs! 🙂

    1. Jā, laikam tiešām Rīgā vairs nav. Atceros, ka mūsu bērnībā bija, bet tad kaut kā “izgāja no modes”. Daļēji Teikā pie Elandes saglabājusies vīriešu frizētava, kaut gan sievietes arī pieņem, tomēr vīrieši no padomju laikiem tur ieminuši taciņu un turpina iet. Frizieres gan tur ir sievietes.

  2. Zini, mūsu mājās esam ieviesuši matu mašīnīti un ik palaikam vīram un puišiem griežu matus. Niklāvs protestē visvairāk, bet Andrejam šis process patīk.
    Prieks par Laura pozitīvo pieredzi un, ka jums tagad šis process tāds priecīgs. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s