Aprīļa projekts/Project of April

DSC_4368Aprīļa sākumā parkos aizvien vairāk sāka priecēt ķiršu ziedu pumpuri un drīz vien arī uzplauka maigi rozā ziedi. Ir ķiršu koki, kuri zied kupliem ziedu pušķiem, bet mēs šoreiz tuvējā parkā novērojām formas ziņā daudz vienkāršākus ķiršu koka ziedus. Ieguvām arī nelielu zariņu vāzei mājās, lai varam radīt savu gleznojumu, kārtīgi izpētot dabiskās formas.

Pirmais gleznojums tapa, uzzīmējot zaru un pēc tam ar plastmasas pudeles apakšu veidojot nospiedumus. Internetā biju redzējusi skaistāku rezultātu, bet tieši process Laurim patika visvairāk, tāpēc arī šomēnes mazais mākslinieks izvēlējās tieši šo darbiņu īpašajam rāmim. (Bērnu un vecāku viedoklis ne vienmēr saskan! :))

Otrais darbiņš tapa citā tehnikā: ar uzgleznotu ķiršu koka zaru, ziedi tika uzlīmēti no plānā, krāsainā papīra. Mans favorīts.

In the first days of April cherry tree were in buds, but after some days they bloomed in the soft pink flowers. There are cherry trees, which bloom as rich flower bouquets, but this time we discover much simpler form of the cherry blossoms in the nearby park. We also obtained a small branch for a vase at home, so we can create our own paintings, thoroughly exploring natural forms.

The first painting was created by painting branches, and then we used the bottom of the plastic bottle for stamping blooms. On Internet I was seen more beautiful result. This is not, what I expected. But exactly this process liked the most to Lauris. That is, why this month, ‘a small artist’ chose especially this painting for our special frame. (Children’s and parents’ views do not always the same! :))

The second art’s piece is in different technique: a painted cherry tree branch, blooms had been made from the tissue paper. My favourite one.

DSC_4258

DSC_4332

DSC_4342

DSC_4335

DSC_4336

DSC_4345

DSC_4346

DSC_4351

DSC_4353

DSC_4350

DSC_4355

DSC_4356

DSC_4357

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s