Burtu glezniņas /The Letter Pictures

DSC_4118Pēdējos mēnešos Lauris ir sācis aizvien vairāk interesēties par burtu pasauli. Arī bērnudārzā katru nedēļu tiek mācīts kāds burts, tāpēc nereti man ir jāatbild, ar kādu burtu sākas nosauktās rotaļlietas, grāmatu un filmu varoņi, cilvēku vārdi. Lauris ir arī iemācījies visu savu bērnudārza biedru vārdu burtus, tos atpazīst tekstā, bet skaniski vēl nevar nosaukt. Piemēram, H for Harry, bet, ja jautāju, ar kādu burtu sākas Harija vārds, tad var parādīt tekstā, bet visbiežāk nevar nosaukt. Burtu interese izpaužas arī burtu rakstīšanā, ko pēdējās nedēļās dara gandrīz katru dienu.

Tad nu man sen jau bija prātā radošs veids, kā atpazīt, atkārtot un iemācīties mūsu ģimenes locekļu vārdu pirmos burtus. Mēs ar Lauri 3 pēcpusdienas pa 45 minūtēm veidojām četras burtu (V, I, L, M) glezniņas no krāsainiem akmentiņiem, pogām, koka krellēm un dažādiem līmējamiem sīkumiņiem. Par pamatu tika izvēlēti 4 (19cmx19cm ) ar audeklu apvilkti rāmji, bet sākotnēji iecere bija izmantot vienkāršus koka foto rāmjus. Burti tika atrasti internetā, izveidoti attiecīgajā lielumā, izgriezti un uzzīmēti uz audekla, lai Lauris varētu redzēt līmējamās robežas. Tā kā mums nav līmes pistole un bija jāizmanto noturīgāka līme par PVA, tad līmi uzklāju es, bet Lauris izvēlējās dekorācijas un centās likt (pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem) vienu blakus otram, lai aizklātu visas tukšās vietas.

Arī šādi var mācīties burtus!

Recently Lauris has begun more and more interested in the world of letters. Also, each week in the nursery are taught one letter, so often I have to answer, which letter is for his toys, book and movie heroes, people’s names. Lauris has also learned his friend’s names first letters. He recognizes them in the different text, but cannot say the sound yet. For example, Lauris says: H for Harry, but when I asked what the sound begins Harry’s name? He mostly cannot answer. The interest of letters is also appears to the writing. The last few weeks Lauris does writing almost every day.

Therefore for long time I had in mind a creative way to learn and recognize the first letters of our family member’s names. We (me and Lauris) made the four letters (V, I, L, M) pictures on the canvas (19 cmx19cm) decorated with stones, buttons, wooden beads and a variety of different crafty beans. For us it took 3 afternoons. The original idea was to use a wooden photo frames, but I didn’t get nice ones. I chose the canvas for the base of the Letter Pictures. The letters shapes were found in the Internet, created the right size, cut out and drew on canvas, to be able to see borders. As we do not have a glue gun, I put on strong glue, but Lauris chose beans and tried to file the borders of letter side by side (after some remainders).

It is also the way how to learn letters!

DSC_4086

DSC_4090

DSC_4112

DSC_4113

DSC_4114

DSC_4116

DSC_4117

4 thoughts on “Burtu glezniņas /The Letter Pictures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s