Pirmās piebarojuma karotes / First Spoons of Solid Food

DSC_3280Jau nedēļu Markus ir sācis ēst piebarojumu. Abi sapratām, ka ir laiks pamēģināt citu ēdienu, nevis tikai 7 līdz 10 reizes diennaktī mammas pienu. Es zinu pazīmes, pēc kurām var noteikt, vai bērns ir gatavs piebarojumam – 6 mēnešu vecums, spēja noturēt galvu, sēdēt, interese par ēdienu citu ģimenes locekļu šķīvjos, biežāk vēlme ēst utt. Bet mūsu gadījumā, arī Laura laikā, es vienkārši jutu ar mammas intuīciju, ka ir laiks pienācis. Šoreiz gan kaut kā likās, ka piebarojuma ēšanas uzsākšana būs sarežģītāka, grūtāka, ka Markus būs izvēlīgāks, jo ir cita temperamenta bērns un nav bijis ļoti, ļoti ēdelīgs nekad. Par laimi, es kļūdījos. Tāpēc gribu padalīties ar savu pieredzi, kura var noderēt vēl kādai mammai un bērnam ierosmei atrast savu unikālo ēšanas uzsākšanas ceļu.

Pirmais, ko mammai nākas izvēlēties, piebarojumu uzsākot, kādu piebarojuma veidu izvēlēties – piebarojumu ar biezenīšiem un putriņām vai arī bērna vadītu ēšanu (Baby Led Weaning). Man pieņemamāks ir biezenīšu veids, tāpēc abas reizes uzsāku tā, kaut gan biju gatava arī bērna vadītai ēšanai, ja Markusam biezenīši negaršotu un ierobežotu viņa izpratni par ēšanu. Man šis veids ir pieņemamāks, jo uzskatu, ka ēdiens ir izsalkuma remdēšanai, nevis rotaļām. Lai atklātu ēdiena faktūru, izjustu to, nogaršotu, iepazītu, manuprāt, nav obligāti tas jāizsmērē pa visu galdu un seju, kā arī es tomēr varu sekot līdzi daudzumam, kurš tiek apēst. Protams, paralēli jau tiek iepazīti arī rokās ņemamie ēdieni, tāpēc atzīstu abus piebarojuma uzsākšanas veidus, bet mūsu ģimenē labāk „strādā” uzsākšana ar putriņām.

Jau pirmajā reizē, kad biju sagatavojusies dažu karošu pagaršošanai, tika apēsta visa 60ml sagatavotā porcija un uzmesta lūpa, ka ir par maz. No nākamās reizes es sāku iedāvāt ap 100-120 ml piebarojuma un manu pienu. Tā arī neesmu atradusi informāciju par to, cik piebarojumu vajadzētu dot 6 mēnešos. Daži ārsti uzsver 30ml, burciņās tiek pildīts 100 vai 125ml. Tad nu izvēlos pati un skatos, kad Markus vairs negrib ēst- pagriež prom galvu, never vaļā muti, sāk ļoti lēnām ēst, nav ieinteresēts piedāvātajā karotē.

Līdz ar pirmajām piebarojuma karotēm, arī piens sāk samazināties, kaut arī Anglijā uzskata, ka bērnam līdz 1 gada vecumam diennaktī joprojām jāsaņem ap 1000ml piena. Tad nu visādi domāju, kā turpināt arī pilnvērtīgu zīdīšanu. Mums lieti noder Ēšanas plāns, kas iesākumā neļauj arī man apjukt, jo reizēm ar diviem bērniem var arī kaut kas aizmirsties. Sāka gan Markus ar vienu maltīti pusdienās, tad pēc nedēļas pārgāja uz divām un vēlāk uz trīs piebarojuma ēšanas reizēm.

Kad satiekas divas mammas, kuras gatavojas vai tikko ir uzsākušas piebarojumu, viens no aktuālajiem jautājumiem ir, ar ko sākt. Pirms četriem gadiem Latvijā dr.Meikšane man deva ļoti labu padomu- sākt ar kāli. Droši vien pati nebūtu sākusi ar kāli un varbūt vispār nebūtu iedomājusies to izmantot, bet, tā kā Laurim bija izsitumi (Latvijā –alerģija, Anglijā – ādas pierašana pie jaunās vides), tad kālis un bērnu rīsu putra (bez pievienota piena pulvera) esot vismazāk alerģiju izraisoši. Tad nu arī šoreiz tā darīju. Vēlāk kālim liku klāt visu citu dārzeņus, iepazīstinot ar dažādām garšām.

Man liekas, ka piebarojuma uzsākšanā ir arī emocionālais aspekts- bērns joprojām turpina atdalīties no mātes un aizvien vairāk iepazīt apkārtējo pasauli. Arī Markus šoreiz kļuva aktīvāks un tāds kā neatkarīgāks. Mani pārņēma sajūta, ka esmu kļuvusi mazāk svarīga, jo tagad vairs neesmu vienīgā ēdiena nodrošinātāja. Tā jau tie bērni aug – aizvien vairāk atdaloties no vecākiem!

Kā Jums ir klājies ar piebarojuma uzsākšanu bērnam?

DSC_3108b_edited-1A week ago we have started to offer solids to Markus.  We both realized that it is time to try other food, not just 7 to 10 times a day breastmilk. I know signs that baby is ready for solid foods – 6 months of age, the ability to keep straight your head, sit, interest in the food of other family members, wanting extra milk feeds and so on. But in our case, and also in Lauris, I just felt with a mother’s intuition, it is time to start. This time seemed to start eating solids will be more complicated, more difficult, because Markus is different temperament child and never was not very hungry. Fortunately, I was wrong. Therefore I would like to share my experiences, which may be useful to find your special way for first spoons of solid food.

The first what we need as mothers to choose is type of offering solids – purées or baby-led weaning. I prefer to go for purées, because both times it is worked for us, but, of course, in case I was ready for baby-led weaning if purées would not work for Markus. In general, I think, food is for eating, not play. Specially, not at the first stage of weaning.

Markus prepared surprise for me about amount of food. At the first time I was ready for some spoons of solids, but he ate 60ml of vegetables (swede) and was unhappy that I did not prepare more. The next time I prepared around 100-120 ml of vegetable purée and my milk, and he ate all. Actually I never got an answer on the amount of purée should be given by 6 months. Some doctors say that 30ml is all right, but baby food jars are 100 or 125ml. Then I decided to prepare approx. 120 ml and watch the signs that it is enough for him. 

One of the worst things, when you start solids, your breastmilk begins drop off.  But I red, under one child has to eat approximately 1000ml of breast or formula milk.  That sounds very hard to continue full breastfeeding. Therefore for me Weaning Plan is very useful. With two children is so easy something forgets or confused. Of course, Markus started with one meal for lunch, then went for two meals in a week and then to three weaning times.

Usually, when two moms with children around 6 month meet, they are discussing how to start weaning. Four years ago, one Latvian GP gave me very good advice to start with swede. It sounds strange. But since Lauris had rush, the swede and baby rice porridge (without added milk powder) are the least allergens. This time with Markus I did the same. Later I added to swede other vegetables and their new flavour.

Start of the weaning is emotionally hard, as well. It is encourage baby become more independent, to separate from mother, and become more interested to explore the surround world.  It seems to me that the launching of complementary foods is also the emotional aspect of the child, still separated from the mother and more to explore the world around them. I had a strong feeling that I have become less important, because he does not need me all the day long. Yes, I know! That’s happen- children are growing, and more and more  separating from their parents!

How did you start weaning your baby? How did you fell about that?

DSC_3268

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s