When mummy feels poorly…/Kad mamma slimo…

When mummy feels poorly, it is Dad’s Day! It is well known and common situation in many families. Also in ours. When I woke up on Sunday morning with a feeling between food poisoning and cold, I realized that the only thing I can do is to breastfeed Markus and sleep. And that means the whole holiday responsibility is in my husband hands. Boys Day may begin! 🙂

To be honest, I really could not imagine how they three without me will handle. Markus is just 12 weeks old. And there are many other reasons… But fortunately I could not get out of bed or control them, so I had to put the whole management to my husband’s hands. It worked. The lunch was prepared, the house was cleaned (the biggest joy about Lauris sorted book shelf), both children were out in the park for a walk and a football (football for the husband and Lauris, nice sleep in the pram for Markus). Everything was done! And without me 🙂

Often we as mothers love to live in our own rhythm and routine.  Now we are going for walk, now we are eating lunch, now it is play time and so on. But dad has a different “clock”, he chooses a different order of things, and different activities. It may seem that it will not happen right and will not be good. But why not? Actually it is working. Those way children are become more open to diversity. Why deny children to enjoy their personal time with dad? Why we like interfering with our right understanding and knowledge about parenting? Both parents are equally important to their children. In the evening I made sure of it. When I read a book about animals and their babies, and pointed out that it is the tiger mummy and her baby, Lauris specified – tiger dad and his baby! 🙂 I think it is the best Dad’s Day brief!

Usually in the days of illness I am asking why I am sick and have to lie in the bed? What is the reason for my sickness? This time I understood clearly – it is the way to reduce my feeling that I am the only one most important and irreplaceable person of the family. It is not right and fair to hold all responsibility in my hands. It is myth! But we, mums, love to think so. For me this delusion cost one day with fever.  I hope that you can avoid it, and be happy to share responsibilities and roles with everybody of your family. Because (as Lauris love to say/ask), “Mummy, you are not a superman?”

At the end I would like to say, “Bless you, Dads!”

Kad mamma slimo, ir Tētu diena! Droši vien pazīstama aina ne vienā vien mājā. Arī mūsējā. Kad es svētdienas rītā pamodos ar sajūtām starp pārtikas saindēšanos un saķertu vīrusu, sapratu, ka šodien vienīgais, ko varēšu padarīt, ir pabarot Markusu un gulēt. Tad nu visa brīvdienas atbildība iegūla vienās rokās – vīra. Un vīriešu diena varēja sākties! 🙂

Ja godīgi, es tiešām sākumā nespēju iedomāties, kā viņi trijatā bez manis tiks galā. Un Markusam taču tikai 12 nedēļas. Un… Bet par laimi man tiešām nebija nemazākās iespējas nedz piecelties no gultas, nedz ko kontrolēt, tāpēc nācās visu vadību nodot vīra rokās. Izrādījās, ka ēdiens tiek pagatavots, māja ir sakārtota (vislielākais prieks par Laura sakārtoto grāmatu plauktu), bērni ir bijuši ārā, bijuši parkā, spēlējuši futbolu (vīrs ar Lauri, Markus saldi čučējis ratos), pastaigājušies, vīrs arī pafotografējis. Viss ir noticis! Un bez manis! 🙂

Vēl arī mēs, mammas, bieži vien dzīvojam savā lietu kārtībā, savā ritmā. Pulkstens tikos un tikos es ar bērniem daru to un to. Izrādās, ka tētim ir cits pulkstenis, viņš izvēlas citu lietu kārtību un citu darbības veidu. Var šķist, ka tā nu gan tas nevarēs notikt un nebūs labi. Bet notiek. Notiek un bērni saņem daudzveidību. Kāpēc bērniem liegt izbaudīt viņu personīgo laiku ar tēti, iejaucoties ar savu labo saprašanu un zināšanu? Abi vecāki ir līdzvērtīgi svarīgi saviem bērniem. Par to varēju pārliecināties vakarā, kad, lasot grāmatiņu par dzīvniekiem un viņu mazuļiem, es Laurim norādīju, ka tā ir tīģeru mamma un viņas mazuļi, uz ko Lauris precizēja – tīģeru tētis ar mazuļiem! 🙂 Tas ir fantastiskākais Tēta dienas rezumējums!

Šādās slimošanas dienās vienmēr jautāju, kāpēc esmu slima un nolikta gulēt gultā? Kāds ir iespējami patiesais iemesls manai nespējai piecelties? Šoreiz pēcpusdienā skaidri sapratu – lai man mazinātos sajūta, ka tikai es varu visu viena paveikt, ka bez manis nu nekādi nevarēs diena ritēt savu gaitu, ka es turu visus ģimenes brīvdienas vadības grožus savās rokās. Tie ir saldi mammu maldi! Man šos maldus vajadzēja izsvīst temperatūrā un drudzī. Ceru, ka jūs no tā izvairīsieties, saprotot, ka katram ģimenē ir gan sava, gan kopējā atbildība un loma. Kā Lauris nereti izbrīnīti jautā, kad lūdzu viņam pagaidīt: „Mammy, you are not a superman?”

Nobeigumā atliek vienīgi izmantot vēl vienu angļu frāzi un pateicīgi izsaukties: „Bless you, Dads!”

Some pictures of the Dad’s Day:

    

3 thoughts on “When mummy feels poorly…/Kad mamma slimo…

  1. Super 🙂 Tu nevarēji labāk pavēstīt par Tava vīra un bērnu Tēva nozīmi Tavā un viņu (jūsu) dzīvē- KOPDZĪVĒ. Un tas ir ļoti svarīgi- dot šo apziņu, šo iespēju apliecināties vīrietim- tā man tāda personiska sāpe, jo bija mana personiska kļūda, bet Tev liktens piespēlēja “brīdi pārdomām” un Tu esi fantastiski ar to tikusi galā. Šis Tavs ieraksts ir kā tāda maza himna Tavam LIELAJAM VĪRIETIM (speciāli izvairījos no apbružātā apzīmējuma “lieliskais”, bet derētu jau arī tas). Man arvien vairāk un vairāk prieks par jums.
    Ceru, ka veselība salabojusies.

    1. Paldies!:) Ar veselību tagad ir kārtībā! Par otra cilvēka novērtēšanu jau nākas atgādināt sev katru dienu- tas tāds ikdienas treniņš, citādi var aizmirsties un pierast! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s