Zinību diena

Jau otrā Zinību diena bez maniem skolēniem, skolas, klases… Interesanti, cik ilgi es tā skaitīšu?:)

Tomēr šoreiz kaut kā 3.septembra svētkus izjūtu caur Lauri. Kaut arī viņš bērnudārza gaitas nepārtrauca visu vasaru, tomēr šodien sajutāmies tā svinīgāk un priecīgāk. Ir sācies pēdējais mācību gads bērnudārzā, nākamgad – jau skola ar jaunām skolotājām un jauniem draugiem. Un šogad tik daudz kas jāpaspēj. Vismaz jāapgūst lasīšanas pamati, rakstīt savu vārdu, ciparus, izteikt pamatotu viedokli, aprakstīt redzēto, piedzīvoto, jānostiprina fiziskā attīstība, būtu arī jāiemācās braukt ar riteni… bet pāri visam jāpriecājas par visu doto un jāmācās pateicīgi izmantot.

Lai mums visiem atklājumiem bagāts jaunais mācību gads!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s