6 Ziemassvētku tradīcijas / 6 Christmas Traditions

Esmu ievērojusi, ka bērniem patīk tradīcijas un cikliskums, arī paredzamība svētku svinēšanā, kaut arī mēs, pieaugušie, to varētu saukt par garlaicīgo rutīnu. Tomēr tieši bērni katru gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā atceras par mūsu ģimenes tradīcijām un vēlās tās atkārtot. Šis un tas jau mainās katru gadu, bet šīs piecas aktivitātes nu jau ir ieguvušas mūsu ģimenes Ziemassvētku laika tradīciju statusu.

It is true that kids love traditions and routine in a good way, they like that celebrations are in general predictable, based on experience with, of course, some new and fresh bits. For us- adults it can be boring, but kids especially at Christmas time wants to stick to family traditions. We have couple what we are not changing trough these last years, actually I think, they have permanent position on our family Christmas waiting time.

1Ziemasvētku eglītes uzstādīšana Pirmajā Aventes svētdienā.

Putting up Christmas Tree on the First Advent Sunday.

Šogad jau pirms Pirmās Adventa svētdienas 6:30 no rīta puikas mani modināja ar jautājumu/apgalvojumu, “Mammu, mēs uzstādām Ziemassvētku egli?” Tiešām? Tieši tagad? Kur viņi to bija dzirdējuši? Kā izdomājuši? Nezinu, bet tas noteikti raksturo, cik mēs visi varam kļūt pārpriecīgi, Ziemassvētkus gaidot.

This year I had two boys standing near my bed before First Advent at 6:30am, “Mummy, we are setting up Christmas Tree.” Really? Now? Where did they get this idea. Honestly, I didn’t tell them, but they figured out themselves because we love, we really do love Christmas at our house.

Foto: 2014. gada decembris/ Photo: December 2014

dsc_3067a

2Paštaisīts Adventes kalendārs

DIY Advent Calendar

Mūsu galvenais Adventa kalendārs katru gadu ir paštaisīts ar aktivitātēm un notikumiem pildīts. Ja nu galīgi aptrūkstās idejas, tad kādu dienu ir arī saldumi vai mazas dāvaniņas.

Our main Advent Calendar is DIY. We fill it with children orientated activities and events and if any day really struggling to come up with activity then we put in sweets or very small presents.

DSC_2326

DSC_7358

DSC_3101

3Vēstule Ziemassvētku vecītim

Letter to Father Christmas

Mēs arī rakstām vēstules Ziemassvētku vecītim un Royal Mail laipni parūpējas par atbildēm.

We also write letters to Father Christmas and Royal Mail kindly take care of answer letter from him.

DSC_7310a

4Paštasīti Ziemassvētku apsveikumi

Children made Christmas Cards

Radošākā un arī grūtākā tradīcija ir pašiem gatavot Ziemassvētku apsveikumus. Mēs joprojām tos paši gatavojam visus šos gadus, pat ja šogad ir puiku klases biedriem vien jāpagatavo 60 plus vēl kādi radiem un draugiem. Tās ir vairākas grūtas pēcpusdienas, bet gandarījums vienreizējs.

Hardest but also most creative part of our traditions are making Christmas Cards. I haven’t give up all these years and we still do it. Boys looking forward to it too. This year 60 cards plus some for friends and family. Feel my pain???

dsc_7368a

dsc_7372a

dsc_7371a

 

5Ciemošanās pie Ziemassvētku vecīša

Visiting Father Christmas

Katru gadu mēs dodamies apciemot Ziemassvētku vecīti un izstāstīt savas vēlmes, ikgadēji nofotografēties ar viņu. Paskatoties iepriekšējo gadu fotogrāfijas, var redzēt, kā mēs esam auguši un arī puiku pārliecība par sevi ir pieaugusi.

Every year we are visiting Father Christmas to tell him our present wishes and take a photo on his lap. It is an annual photo and looking back can see how our family grew and also how boys confidence grew through the past years.

dsc_7360a

6Ziemassvētku vakara maltīte

Christmas Meal

Jā, jā, zinu, ka latvieši svin Ziemassvētkus 24. decembra vakarā, bet briti 25. decembrī visu dienu un viņu galvenā svētku malīte ir Pirmajos Ziemassvētkos pēcpusdienā, tomēr mēs esam palikuši pie tā, ka mūsu svētku maltīte ir Ziemassvētku vakarā un tiek gatavota visu dienu. Dāvanu saņemšanu un atvēršanu gan mēs atstājam uz Ziemassvētku dienas rītu, jo mūsu vecītis tieši tās atnes pa nakti kā daudziem, jo daudziem citiem bērniem Anglijā. Citādi nudien tas būtu Ziemassvētku vecītim pārlieku sarežģīti.

Even main celebrations and Christmas meal is on 25th in England, we still celebrate Latvian way- Christmas meal is on Christmas Eve and then presents on Christmas morning. We kept presents on 25th because that would be confusing for boys why Father Christmas gives presents them earlier than others. And as parents we really love that they are going to sleep early on this Eve. dsc_7409a

P.S. Šķiet, arī kā bonuss šim laikam ir kļuvis par tradīciju maratons Otrajos Ziemassvētkos, kad Anglijā svin, tā saukto, Boxing Day. Citi skrien pa veikaliem un ķer sākušās lielās atlaides, mēs jau otro gadu piedalīsimies Boxing Day Run, kurā šogad Lauris mēģinās noskriet 1 km ar labāku laiku, bet Markus skries pirmo reizi 600m. Mēs trīs (es, Valdis, Olivers) turēsim īkšķus un uzmundrināsim, cerams, ne līdz balss zudumam.

P.S. And of course, our bonus tradition – Boxing Day Run. When England celebrated Boxing Day and people run around the shops and try to catch Sales, for the second year we will participate Boxing Day Run. Lauris will try to run the same distance as last year but with better time result, Markus will participate first time and is sign up for 600m distance.  We three (me, Valdis, Olivers) will be cheering team, hopefully I am not going to loss my voice as that can happen to ”So Much in Love Boy’s Mum”.

DSC_7508a

Bet visvairāk šogad mēs priecājamies, ka esam jau pieci. Tieši tā, Oliveram būs ļoti īpaši pirmie Ziemassvētki viņa mūžā.

But most of all I am looking forward very special Christmas this year as family of five. Yap, also Olivers will have his special First Christmas and we are all soooo exited about it.

Oliveram 7 mēneši/ Olivers 7 Months Old

dsc_0268aSvars-10,6 kg

Garums- 75 cm

Tāds ikdienas pilns mēnesis ir bijis septītais Olivera dzīvē. Olivers auga, bija priecīgs, labi ēda, labi gulēja un liekas, ka nekas jau tāds īpašs nav noticis, tomēr divi jaunumi ir.

Pirmkārt, Olivers ir uzsācis gulēt savā istabā, kas sākumā šķita neprāts, kaut arī pediatri atzīst, ka no 6 mēnešu vecuma bērns var sākt gulēt atsevišķā istabā. Neprāts, jo Olivers joprojām naktī no 7 vakarā līdz 7 no rīta ēda trīs reizes, tātad man trīs reizes būtu jāceļas un jāiet uz blakus istabu, jāzīda tur, nevis savā gultā. Pirmās divas naktis arī tādas bija, gandrīz jau gribēju atkal pārcelt viņu atpakaļ, bet tad notika brīnums – trešajā naktī Olivers piecēlās ēst tikai vienu reizi un gulēja visu nakti mierīgi. Manai iekšējai balsij bija taisnība, kaut arī pašai negribējās noticēt, ka tas ir tas, kas man un Oliveram vajadzīgs.

Otrs lielais sasniegums ir Olivera sēdēšana. Tagad Olivers sēž patstāvīgi, gan pagaidām tikai lielajā gultā, jo arī turpina gāzties, kad nenotur balansu. Toties tagad pasaule izskatās daudz skaistāka un interesantāka, īpaši, kad brāļi ir mājās. Viņi dara tik daudz aizraujošas un smieklīgas lietas, bet vislielākais atklājums ir brāļu istaba. Tur nu tiešām būtu, ko darīt un pētīt!

dsc_0249a

Weight – 10,6 kg (23,3 lb)

Length-75 cm (29,5 inch)

Past month has been usual, full of routine, just normal in Olivers life. Olivers grew, was good eater, sleeper, smiley and happy baby, seems nothing special happen, but actually there are two new milestones.

First of all, Olivers moved to his own bedroom, which in future will be Lauris’s bedroom, but for a while Olivers will use now as his nursery. Many  pediatricians  and baby specialists say that it is fine for baby to move to his own bedroom when he is 6 months old. For me it seemed craziness because Olivers was still eating 3 times during the night 7pm-7am and that would mean that I will need to travel to other room for feeding and for calming down. Firs two nights were the same and I was nearly gave up and moved him back to our bedroom, but then miracle happen. In third night he ate just once and since then he has been mostly the same which is huge improvement, allows him to sleep more and not interrupted, as well better for me, I get more sleep too. My inner voice was right, even I didn’t wanted to believe it and nearly didn’t try, but turn out that it was what we both needed. Of course, there are still some nights not so good, but in general, moving helped us.

Another major achievement is Olivers can sit unsupported. I still make sure that around are plenty cushions or he is in the middle of king size bed and I am near, he still tend to felt down and loose his balance. Now the world looks much more exiting and more interesting, especially when brothers are at home. They are doing so many exciting and funny things, and the greatest discovery is the brothers’ bedroom. There’s really lots to do and explore!

dsc_0265a

dsc_0270a

Vietējais zemnieku tirdziņš/ Local Farmers’ Market

village2Kaut arī dzīvojam lauku ciematā, tomēr pārtiku visbiežāk iegādājamies lielveikalā. Diemžēl! Liekas kartupeļi un burkāni aug tepat visapkārt, bet mēs pērkam dārzeņus lielveikalā. Tieši tāpēc ir tik forši vismaz vienu reizi mēnesī aiziet uz zemnieku tirdziņu un iegādāties vietējo ražojumus. Vienreiz mēnesī es nāku mājās ar pilnu maisu svaigu dārzeņu, pensionāru savārītu ievārījumu, medu un pat svaigi ceptām bagetēm, un kūkām.

While we are living in the village, still most food grocery we are doing in supermarkets. Unfortunately! There are potatoes and carrots growing all around, but we buy vegetables at the supermarket. That is why it is so great at least once a month to go to the farmers’ market and buy local products. Once a month I come home with a bag full of fresh vegetables, homemade jam jars, honey and even freshly baked baguettes and cakes.

dsc_9743c

dsc_9753a

dsc_9750a

Tirdziņš notiek vietējā baznīcā, jo tā iniciatore bija mācītāja sieva un kāpēc gan neizmantot baznīcas telpu, lai veselīgi pabarotu arī savu fizisko ķermeni. Kā jau iepriekš minēju, mācītājs un baznīca aktīvi darbojas vietējā sabiedrībā.
Farmers’ Market is held in a local church because it was initiated by the pastor’s wife, and why shouldn’t church  encourage think about our physical body, too. As I mentioned earlier, the pastor and the church take active part in the local community.

dsc_9745a

dsc_9746a


Noslēgumā mūsu ģimenes favorītiegumus, bez kura tirdziņā dienā es mājās nedrīkstu rādīties, angļu biskvīta kūka, tik sulīga, svaiga un pārgaršīga.

In the end I just wanted to add our super favorite markets’ food- Sponge Cake. Without that I can’t come home  and it always vanishes in no time  because it is so fresh, juicy and soooo tasty. Absolutely fave!

dsc_9751a

Oliveram 6 mēneši / Olivers 6 Months Old

dsc_9813aJau pusi gada esam kopā bijuši ar Oliveru, un liekas, ka nekad citādāk nav bijis. Vienmēr mums ir bijuši trīs puikas, divi lieli, viens – bēbis. Vecumu dažādība un reizē dzimuma noteiktā paredzamība.

Ko tad Olivers ir šo mēnesi sadarījis?

Svars – 9,9 kg

Garums – 68 cm

Olivers ir sācis ēst trīs reizes dienā dārzeņu un augļus. Viņam garšo visi piedāvātie augļi un dārzeņi, un tagad var arī teikt, ka garšo ūdens un to labprāt dzer. Joprojām Olivers arī turpina ēst mammas pienu gan pa dienu, gan diemžēl arī naktīs. Palēnam briestam uzsākt mācīties gulēt visu nakti bez ēšanas. Šķiet, ka Olivers tam ir gatavs, vēl tikai man pašai tam jānobriest, jo pārsteidzoši, bet šoreiz es izbaudu nakts ēšanas, kad neviens netraucē un mēs varam veltīt nedalītu laiku tikai viens otram. Tās gan ir tikai aptuveni 5 min divas vai trīs reizes un tomēr man vēl grūti no tām atteikties.

Pa dienu Olivers ir pārgājis uz diviem ilgākiem snaudieniem. Viņam patīk gulēt savā gultiņā, kur netraucē bērnu balsis no tuvējās skolas vai celtniecības darbi blakus ielā. Tā kā šomēnes arī nomainījām kulbu, kura kļuva par īsu, pret, tā saucamajiem, sēžamratiem, pasaule ir kļuvusi daudz interesantāka, un ilgs pusdienslaika miegs ratos vairs neizdodas tik bieži.

Mēneša laikā divas reizes apmeklējām osteopātu, kurš lēnām koriģēja Olivera nogulēto pakausi un pastaipīja viņa muskuļus. Tagad Oliveram patīk gulēt vienlīdz labi uz abām pusēm, kā arī ievērojami ir paildzinājies laiks, ko viņš spēlējas uz vēdera.

Katru otrdienu Olivers kopā ar mammu dodas uz vietējo zīdaiņu un mazu bērnu spēļu grupu, lai satiktu citus draugus, paspēlētos ar citām mantām un mamma varētu iedzert tēju un no sirds izpļāpāties. Šeit Oliveram visvairāk patīk vērot citus bērnus, kā viņi spēlējas, pienāk un aprunājas, kāds arī iedod savu mantu. Olivers ir vairāk ieinteresēts socializēties, esot mammas drošajā klēpī, un pagaidām mazāk laika velta apkārt esošajām rotaļlietām.

Jauna pieredze bija arī pirmā saaukstēšanās mēneša beigās. Labi, ka ļoti viegla, nedaudz aizsmacis deguns, apetītes zudums uz pāris dienām un nogurušas acis. Tā arī joprojām nesapratu, vai tā bija saaukstēšanās vai arī Olivers diedzē savu pirmo zobu. Laiks rādīs!

Šomēnes visvairāk pamanīju, cik Olivers ir priecīgs, smaidīgs, ieinteresēts, apmierināts un mierīgs puika. Mēs visi izjūtam viņu kā lielu dāvanu mums. Kā Lauris saka, ka viņš nevar beigt bučot Oliveru, jo viņš ir vismīlīgākais bēbis pasaulē. Olivers ar visiem saviem apaļumiem tiešām tāds ir.

dsc_9809a

Already half a year we have been together with Olivers and it feels that has never been otherwise. Always we have had three boys, two large, one – Baba. So different in characters and age and so similar in gender predictability. 

How was Olivers this month?

Weight – 9.9 kg

Length – 68 cm

Oliver has begun to eat three meals a day of vegetables and fruits. He loves all offered fruits and vegetables and now I can admit that he likes and drinks water too.  Olivers also still continues to eat mum’s milk during the day and, unfortunately, also at night. We are slowly heading to sleep trough the nights. Actually, Olivers seems ready to become sleep trained, but I am kind of holding him back as surprising , but I quite enjoy these night feedings when we can be undisturbed just us. Feeds are just 5 min but still difficult to give them up.

During the day, Olivers sleeps two longer naps. If any day they are sorter then still takes three. He doesn’t like noise from nearby school, therefore Olivers really likes to nap in his cot and if we are out and about then usually, Olivers sleeps shorter and three times. This month also he moved from pram to pushchair and notice that the world is much more than clouds and trees. Oh my, it is so interesting there around that no time for sleep, just soak all this new experience in. 

During the month we visited osteopaths twice to work on Olivers’s head shape and stretch his neck muscles. Now Olivers likes to sleep equally well on both sides, as well it significantly helped to like tummy time. 

Every Tuesday Olivers is going to the local baby/kids play group to meet other friends, to play with other that I can get a nice cuppa and much more nicer chat with other local parents. Just love these mornings.

A new experience was also the first cold. Well, be fair it was very mild, slightly blocked nose, loss of appetite for a few days and tired eyes. Still not sure whether it was cold or teething. Time will tell!

The most noticed development matter was how Oliver is happy, smiling, confident, happy and calm boy. We all feel him as a great gift to us. Lauris says, he cannot stop kiss Olivers because he has cutest baby in the whole world. Olivers is really one cute baby with all his rolls around.

dsc_9808aPar Olivera pirmo pusgadu var lasīt arī šajos ierakstos: Olivera pirmās desmit dienas, Oliveram 10-20 diena, Olivera 20-30 diena, Oliveram 2 mēneši, Oliveram 3 mēneši, Oliveram 4 mēneši, Oliveram 5 mēneši.

dsc_9906b

 

Laurim 8 / Lauris 8

dsc_8363aPirms astoņiem gadiem ne vien piedzima Lauris, bet arī Inese – mamma. Tikai tagad, atskatoties uz šo laiku, var redzēt, cik vērtīgs, bagāts, audzinošs ir bijis šis laiks. Lauris mūs visu laiku ir  veidojis par vecākiem un turpina to darīt. Pirmajam piedzimt ģimenē ir liela privilēģija un arī tikpat liels uzdevums. Reizēm pat paliek žēl, ka viņam viss jāierāda un jāpierāda, ka var arī šādi, ne tikai tā, kā rakstīts grāmatās. Katru dienu mēs varam būt priecīgi, lai arī cik viegla vai grūta ir bijusi diena, ka Lauris ir tik superīgs un puicisks puika, un nu jau arī tik liels un daudz, daudz nobriedušāks.

dsc_8800a

Lai būtu šoreiz citādāks Laura apraksts, es viņam uzdevu jautājumus (latviski) un viņš mēģināja pats sevi raksturot (angliski).

Pastāsti par sevi! Kas Tu esi, ko dari? Kas ir pats svarīgākais, ko vajadzētu zināt par Tevi?

Es esmu 8 gadus vecs un mani sauc Lauris. Un mana epasta adrese ir 7055156.

Ko Tev patīk darīt?

Man patīk video spēles, tādas kā Minecraft. Un man patīk braukt ar skrituļslidām. Arī spēlēties ar Oliveru, mūsu bēbīti. Un man patīk pagatavot dažādas lietas, piemēram, lidmašīnas. Man patīk spēlēt šahu ar tēti. Patīk arī būvēt Lego.

Ko Tev nepatīk darīt?

Man nepatīk spēlēties ar lellēm un meiteņu mantām/lietām. Man nepatīk būt bites sakostam.

dsc_9756a

Cik vecs Tu gribētu būt?

Hmmmm, es gribētu būt 10 gadus vecs. Tad es būtu vecāks un varētu pats iet ciemos pie draugiem.

Kas Tu būsi, kad izaugsi?

Es pagaidām nezinu. Es varētu atrast darbu, kurš man patiktu un būtu interesants. Es domāju, ka es varētu strādāt ar datoru kā tētis.

Ko Tu domā Tu varētu paveikt līdz Ziemssvētkiem?

Darīt to, ko es adru katru dienu. Iet ārā, spēlēt kompūterspēles, spēlēties ar Oliveru, lasīt grāmatas, skatīties televizoru, kāpt kokā, lēkāt uz batuta, spēlēt futbolu un dažreiz palīdzēt mammai. Spēlēties ar skrituļslidām. Patiesībā es gribētu kārtīgi iemācīties braukt ar manām skrituļslidām.

Ko tu darītu rīt, ja varētu piecelties un pilnīgi brīvi pavadīt dienu? Tev būtu arī neierobežoti daudz naudas.

Varbūt… Es spēlētos ārā tik ilgi, cik gribētu, ja to atļautu mamma. Brauktu ar skrituļslidām un skatītos televīziju visu dienu. Es varētu iet pie draugiem spēlēt XBox.

Kā Tu domā, kuras ir Tavas labākās rakstura īpašības?

Man patī spēlēties ar draugiem skolā un starpbrīžos spēlēties pie koka un pagatavot kukaiņiem māju.

P.S. Kad meklēju fotogrāfijas šim bloga ierakstam, konstatēju, ka pēdējos mēnešos ir ļoti maz fotogrāfiju, kur viņš būtu viens- vai nu spēlējas ar Markusu, vai arī auklē un pieskata Oliveru. Šobrīd tas raksturo viņu visvairāk.

dsc_8785a

Eight years ago there was born not just Lauris but also me as Mum.  Looking back on this time, I can see how valuable, life changing, educational has been this time. Lauris made us as parents, he still does. To be the first born in the family is a great privilege and an equally great challenge. He needs to teach us how to be a parent, how to be flexible, adjust changes, differences, follow the heart, not parenting books. Every day with him is a brilliant day, no matter how hard or easy it has been. Lauris is so active, funny, full of life and so boyish boy and now when he is 8, Lauris is much more mature too.

dsc_8987a

Instead of usual Birthday Boy description, I let Lauris describe himself. I asked him questions in Latvian and he answered in English and then I translated in both languages for all of readers.

Tell me about yourself! Who are you? What is the most important thing I should know about you?

I am 8 and I am called Lauris. And my email address is 7055156.

What do you like to do?

I like video games like Minecraft. And I like rollerskating outside. Also I like playing with Olivers, my baby. And I like making things like airplanes.  I like playing that game, called chess, with my Dad. I like playing with Lego.

What do you don’t like?

I don’t like play with dolls, with girl things. I don’t like getting stung.

dsc_7478a

How old would you like to be?

Hmmmm, I would love to be 10. Then I could be older and go around to my fiends by myself.

What are you going to be when will grow up?

I don’t know yet. I might want to find job what’s would be fun to do. I think to work on computer like Daddy.

What do you think you could accomplish til Christmas?

Do my normal thinks what I do every day. Go outside, play on computer, play with Olivers, read books, go on television, go to tree to play, jump on trampoline, go to play football at the Rec and sometimes I help to my Mum. Play with my roller skates. I would like actually properly ride my roller skates.

What would you do, if tomorrow you would wake up and could absolutely choose what to do? You also would have enough money for everything.

Like … I would play outside as much I would want if it is all right with my Mummy. Rollerskating all day and go on television. I could go to my friends to play on the XBox.

What do you think are your best qualities?

I like playing with my friends at school and I play it sometimes and during the brake I go to the tree and make a bug home.

P.S. When I was looking for photos to add to this post, I noticed that lately there are very few photos where he would alone- either playing with Markus or looking after Olivers. I think it’s characterizing him best.

dsc_0178a

Halloween 2016

10a Nav nekāds noslēpums, ka agrāk, dzīvojot Latvijā, nebiju sajūsmā par Halovīnu svinēšanu, jo šie svētki šķita svešādi un arī skolā, ja skolēni vēlējās svinēt pa dienu,  mācību traucējoši. Arī šobrīd neesmu liela Halovīnu fane, bet mēs tiem gatavojamies, jo ir diez gan grūti ignorēt svētkus, kuri ir šajā kultūrā bijuši gadu desmitiem un par kuriem runā, gatavojas, tos svin. Laikam jau vairāk bērnu dēļ arī mēs iekļaujamies šajos svētkos, jo īpaši tādēļ, ka ciematā, kur šobrīd dzīvojam, Halovīniem gatavojas un tos svin pietiekami pamanāmi un patiesībā arī jautri. Arī mēs otro gadu pēc kārtas Halovīnos piedalāmies. (Pagājušā gada ieraksts šeit.)

It’s not a secret that in the past, living in Latvian, I was not Halloween fan. Especially didn’t like that my pupils at secondary wanted to celebrate Halloweens during the school day as it was very learning disruptive.  Even now I am not a big fan of Halloween, but we are doing them, because it is quite difficult to ignore traditions of the country where we live. Probably we are celebrating Halloween because of boys and the place where we live; the village really goes mad and festive on this night, nearly everyone is up for good fun. It is the second year when we are taking part, too. (Last year’s Halloween post here.)

Mēs izvēlējamies tērpus jau diez gan laicīgi, lai atbilstu vēlmēm un izmēriem. Lauris pārtapa par robota skeletu ar klauna matiem, Markus vēlējās būt ķirbis, bet vēlāk arī izmantoja skeleta masku, Olivers bija mūsu mazais ķirbītis.

To choose a costume is a big deal and learn a lesson last year that need to be sorted out at least during September to get right size and wanted character. Lauris dressed up as Skeleton Robot with Clown hair, Markus costume was simpler, a pumpkin, but then during couple celebrations he swap his hat to skeleton mask. Olivers was cutest, little Mummy’s Pumpkin.

7a

Nedaudz, bet tomēr izdekorējām mājās ieeju. Rudens vainags ieguva Halovīna noskaņas, ar puikām pagatavojām spoku virteni un ar tēti viņi izgreba ķirbjus. Pirmo reizi Lauris izgreba ķirbi pilnīgi patstāvīgi (jā, pēc šīs aktivitātes man ir sirmu matu vairāk).

We did some Halloween decorations on front of the house. Our Front Door Autumn Wreath became a little bit more Halloweenish. Together with boys we made ghost bunting and hang up a spooky ghost, also they did carve pumpkins with Dad. Lauris carved his pumpkin independently first time in his life, be easy on him, I still think he did a good job, just now after that I have some more grey hear for sure.

1a

2a

3a

4a

Un, protams, 31. oktobra vakarā Trick or Treat neizpalika.

And, of course, boys did Trick and Treat on the evening of 31st October.

9a

Boulinga ballīte/ Bowling Party

dsc_0058cPagājušā nedēļa mūsmājās ir bijusi ļoti aktīva. Sākot jau ar Laura Dzimšanas dienu pagājušo piektdien, kad svinējām mājās, pēc tam nedēļas nogalē turpinājām svinēt ar Laura draugiem un arī visa turpmākā nedēļa bija ļoti noslogota, jo puikām skolā bija rudens brīvdienas. Par laimi šad un tad, precīzāk gan vakaros, man izdevās arī nedaudz laika veltīt sev, lai uzlādētu manas baterijas ar kādu vecu, labu, romantisku filmu vai arī dažus vakarus “pazaudējos” seriālā Gilmore Girls.

Bet ne par pagājušo nedēļu šoreiz stāsts. Šoreiz par Laura astoņu gadu Dzimšanas dienas svinībām ar draugiem, precīzāk, 10 puikām, kas uzreiz noteica ballītes stilu – aktīvi, skaļi un jautri. Diez vai ballīte mājās būtu piemērota šādā situācijā, tāpēc ideja par svinībām Stevenage Boulinga centrā patika gan Laurim, gan jo īpaši arī man. Protams, tas neizslēdza iespēju padomāt par ballītes uzlabošanu un personalizēšanu, tomēr lielais darbu un atbildības daudzums negūlās uz mūsu pleciem. Galvenais bija jautra ballīte, kurā puikas var būt puikas un kurā ir vienojoša aktivitāte. Tāda arī izdevās Laura boulinga tēmas Dzimšanas dienas ballīte!

P.S. Atvadu dāvaniņu anglisko versiju var pielāgot vai izprinēt šeit.

dsc_0030a

What a busy week has been since Lauris’s Birthday last Friday! Boys had Half Term break and I was literally on foot all the time with just a little ‘me’ time between. Actually not between but in the end of the day I recharged my batteries with different old good romantic movies or some evenings stuck with Gilmore Girls series.

But today not about what we did during the week, more about how week started with Lauris’s Bowling Party for his 8th Birthday. We (especially me) wanted something fun, easy and active as Lauris chose just boys for the party guests. With 10 boys at the house would be complicated, therefore I was very relived about idea to do party at Stevenage Bowling. That’s mean not a lot jobs for me, just some bits and bobs to make party more personal, but in general I let the boys have a fun, get crazy, go wild. Here it is – Lauris’s 8th Bowling Party!

P.S. If someone is interested, Thank you bag labels you can print from here.

dsc_0023b

dsc_0020a

dsc_0025a

dsc_0028a

dsc_0047a

dsc_0031adsc_0041a

dsc_0040a

dsc_0043adsc_0053a

dsc_0056a

dsc_0057a

dsc_0058a

dsc_0064a

dsc_0069a

dsc_0072a

dsc_0010a

dsc_0078a