Oliveram 5 mēneši / Olivers 5 Months Old

dsc_9583aPiektais Olivera mēnesis laikam ir paskrējis visātrāk, jo vairāk uzmanības tika veltīts Laurim un Markusam, kuriem bija vasaras brīvlaiks, mazāk Oliveram. Olivers bija visur līdzi, visur klāt, visu vēroja un kopumā bija atgriezies “savā ādā”, tas ir, bija mierīgs, priecīgs, smaidīgs, apmierināts.

Šomēnes Olivers ir sācies velties uz sāniņiem un mēģina tikt uz vēdera, bet pagaidām vēl paša spēkiem neizdodas. Toties pievilkties sēdus gan Olivers var un labpārt šo procesu izbauda, jo pasaule paverās pavisam citādāka.

Olivers ir sācis palēnām pagaršot piebarojumu, jo es sajutu, ka viņš grib vairāk, grib ‘ēst’ biežāk un, kad piedāvāju pirmās karotes, labprāt apēda un vēl vēra vaļā muti. Līdz ar to arī Olivers mācās dzert ūdeni, bet pamata ēdiens joprojām Oliveram ir mammas piens, ko viņš ēd gan pa dienu, gan arī naktīs. Piebarojums nakts ēdienreižu biežumu nav mainījis nemaz, tāpēc palēnam briestam trenēties gulēt bez ēšanas. Tagad, kad abi lielākie brāļi ir skolā, tas būs vieglāk paveicams, jo varēšu arī pati pagulēt kopā ar Oliveru pa dienu. Olivers ir pats pārgājis uz 2 garākiem snaudieniem pa dienu.

Pēc skaļa un aktīva augusta, kad Lauris un Markus bija apkārt visu dienu, pirmajā puiku skolas dienā Olivers jutās ļoti apjucis no klusuma, grozīja apkārt galvu un bija pat bēdīgs, ka viņa draugi ir pazuduši. Toties nākammēnes mums noteikti izdosies vairāk veltīt laiku viens otram.

dsc_9566aFifth month has been very busy with more attention to Lauris and Markus as they have had school holidays, less attention to Olivers. Of course, Olivers was everywhere with us, he did the same activities, outings, the same daily routine according to boys’ clubs and summer camps. That was possible because Olivers was back to himself, back to normal after last month grumpiness. He has been calm, patience, happy, smiley and easy going. 


During this month Olivers started roll on his sides, tried to roll over, but didn’t achieve yet. He absolutely loves to pull himself up to sitting position and have a look around from new perspective.

Oliver has started slowly to taste solids. I felt that he wants more, wanted to breastfeed more often and when I offered first spoons of solids, he tried and asked more. Also Olivers learns to drink water, but, of course, he still eats Mum’s milk as much as he wants and that is main food resource. Unfortunately, solids haven’t helped to sleep longer stretches during the night, seems, that we will need to  sleep train him very soon. Now when brothers are at school, it will be easier to be done, because I will be able to catch up with sleep during the day. Also day napping is changed to two longer naps.

After a loud and busy August, when Lauris and Markus was around all day, at the first day back to school Olivers felt very confused from silence, looked around and was grumpy that his friends are disappear. But those are also very god news, because next month we will spend definitely more one to one time. 

dsc_9572aVēl viens mēnesis un jau svinēsim Oliveram pusgada Dzimšanas dienu! Lai Jums visiem skaists Septembris!

One more months to go and it will be Olivers’ First half Birthday! Have a beautiful September and see you soon!

Pirmā skolas diena /First Day of School

DSC_9529aPirmdien bija Pirmā skolas diena gan Laurim, kurš šogad uzsāka 3.klasi, gan Markusam, kurš sāka mācīties sagatvošanas klasē. Vienmēr, kad kāds no bērniem uzsāk jaunu izglītības vai attīstības cēlienu, es jūtos emocionāli saviļņota, jo, šķiet, ka putnēni soli pa solītim atstāj ligzdu, aug lielāki, dodas izpētīt plašākus apvārkšņus. Viņiem vairs nepietiek tikai vien ar mūsu mājām, viņi dodas iepazīt dzīvi. Es jau zinu, ka tikai ap stūri no mājām, sākumskolā, bet tomēr tas atkal ir jauns mūsu ģimenes cēliens, kad uz skolu iet jau divi no mūsu dēliem. Skaisti un arī nedaudz skumīgi reizē.

Monday was the first day of school for both boys. Lauris is Year 3 and Markus started Reception Class.  Whenever children are starting a new stage of education or reaching new milestone, I feel exited, but also emotional, because they are moving forward their lives and step by step leaving our family nest. The home is not any,ore enough for them, they need to start to see a life behind a fence, and it is a little bit sad. I know, I know, they are just in primary school and actually the school is just around the corner, but still… Again a new paragraph, we have two boys at full time school. Really nice and a little sad at the same time.

DSC_9532a

Pēc skolas abiem puikām jautāju, kas viņiem šodien ir paticis skolā visvairāk.

Markusam pirmajā skolas dienā visvairāk patika:

 1. Iet uz skolu un ģērbt skolas formu. “Man tagad ir sava soma.”
 2. Spēlēties ar Lauri lielajā spēļu laukumā. Visiem sagatavošanas klases bērniem, kuriem skolā mācās vecāki brāļi/māsas, bija iespēja kopā paspēlēties īpaši tam atvēlētā laikā. Manuprāt, ļoti mīļš un cilvēcīgs skolas solis, lai mazie bērni justos drošāk un labāk iekļautos skolā.
 3. “Es apēdu visas pusdienas un saldajā ēdienā vēl dabūju cepumu no pavāres!”
 4. “Es sēdēju ļoti smuki.”

After school I asked both boys what they liked most about school today.

Markus liked:

 1. Go to big school and wear school uniform. “Now I have my own bag.”
 2. Play with Lauris at the playground. All Reception children who have siblings at school have a chance for a little while to play with them in a playground. I think it was very kind from school to organize it, so that Reception children feel more confident and secure at the first day of school. 
 3. “I ate all my lunch and got a biscuit from the lunch lady!”
 4. “I sat very nicely on the carpet.” (Bless him!)

DSC_9533aKas Laurim patika pirmajā skolas dienā?

 1. Spēlēšanās ar Markusu spēļu laukumā.
 2. Ēsana pusdienas kopā ar Markusu. Lauris šodien izvēlējās apsēsties pie Markusa galda, nevis sēdēt un ēst kopā ar saviem draugiem.
 3. Skolotāja. Šogad Laurim ir gados jauna un skaista skolotāja, kurai patīk zēnu klases, kurai patīk zēnu sacensība un kura zina, kā viņus nodarbināt.
 4. “Man patika, ka mums katram ir savi ‘darbi’, kuri jādara katru dienu. Man jāpārbauda, vai pirms sporta stundas ir viss sagatavots.”
 5. “Man ļoti patīk, ka tagad ir arī Markus skolā.”

What does Lauris like best about First Day Back to School?

 1. Playing with Markus at the school playground.
 2. Eating lunch with Markus. Today Lauris chose to sit at the table with Markus, not with his friends.
 3. New, young and nice class teacher. She likes boys, she likes to  challenge boys, use their competitive nature and now she got full class with boys. They have 6 girls and 24 boys in Lauris’s Class. 
 4. “I liked  we have our jobs, what should be done every day. I need to set up  and check before PE.”
 5. “I really like that Markus is now at school too.”

Markusam 4

DSC_8910aŠodien mūsu “mazajam” Markusam paliek 4 gadi. Es vairs nebrīnos, ka laiks tā steidzas un puikas aug līdzi šai steigai, bet pagaidām man visgrūtāk ir pierast pie domas, ka Markus septembrī sāks iet skolā. Kaut arī viņš ir garš un fiziski, sociāli gatavs skolai, tomēr mums viņš vēl ir mazs ar savu īpašo pasaules uztveri. Bet par visu pēc kārtas!

Mēs kādreiz smejamies, ka Markus ir karalis Lauva. Viņš zina, ko vēlas, un to panāk vai nu ar šarmu (ārpus mājām), vai arī ar kaprīzēm (mājās). Kā bērnudārza skoltāja agrāk teica: “Neviens taču negrib apbēdināt Markusu,” domājot, ka neviens tā nerīkosies, lai Markus būtu bēdīgs. Lai nu ko, bet to viņš māk- viņš māk būt tā bēdīgs, ka aizskars otra dzīles un tiešām liks nokaunēties, ka sāpināja viņu. Viņš negrib būt sapināts un nesāpina citus, tāpēc Markus visiem patīk. Ar viņu labprāt draudzējas citi bērni, bet, ja kādu dienu nespēlējas, tad viņš to ar prieku spēlējas viens pats, jo svarīgi ir, lai viņi piedalītos Markusa spēlē, nevis viņam būtu jāpiedalās tikai tāpēc, lai būtu barā.

DSC_8906a

Skolotājām arī Markus patīk, jo viņš ir kārtīgs, kluss, daudz smaida un uzmanīgi klausās ikkatrā skolotājas vārdā. Varbūt viņš nemaz tā īsti neklausās, domā savas domas, bet viņš noteiti rada iespaidu, ka visu dzird, uzmanīgi klausās, paklausa.

Markusam patīk uzmanība. Viņam patīk, ka viņu izceļ, uzslavē. Viņam ikdienā ir jāsacenšas ar četrus gadus vecāku brāli, tāpēc uzvara nenāk vienmēr viegli un uzslava atvieglina otrās vietas ieguvēja sēras. Kaut gan konkurencē ar vienaudžiem, Markus ir ātrs, mērķtiecīgs, klusi, bet noteikti virzās uz uzvaru, fiziski aktīvs un salīdzinoši arī diez gan izturīgs.

Markus šķiet kautrīgs un bikls, ir vajadzīgs laiks un rutīna iejusties jaunā vidē, kolektīvā, jo viņš grib zināt, justies droši, kas sekos, kas būs un kas ir paredzēts. Par dienas kārtības izmaiņām vai plānoto ir jābrīdina iepriekšējā dienā, viss kārtīgi jāizrunā, lai izvairītos no kašķiem. Viņš nav tik fleksibls, un strauja pārorientēšanās var izjaukt viņa uzbūvēto kārtību, jo Markusam patīk kārtība, rutīna un skaidrība.

DSC_7929a

Markusam patīk griezt, gleznot ar krāsām, būvēt kuģus un lidmašīnas no Lego vai izlietotām kastēm. Markusam patīk lieli ”projekti” un ne reti viņš nāk mājās no bērnudārza ”nokrāvies” ar radīto. Ja Markus būs uzsācis būvēt vai zīmēt, tad viņš noteikti vēlēsies to pabeigt, kaut arī varbūt paliks klasē viens vai būs jākoncentrējas ļoti ilgu laiku.

DSC_9114a

Mīļākā vieta Markusam ir būt ārā- vai tas ir mūsu dārzs, pagalms, vai tas ir bērnudārza spēļu laukums. Iedodiet Markusam traukus, zemi/smiltis un ūdeni, kokus, akmeņus, un jūs bērnu neredzēsiet stundām. Tā par absolūtu favorīti bērnudārzā Markusam bija kļuvusi ‘dubļu virtuve’.

Šobrīd tomēr šķiet, ka Markus ir dvēseles cilvēks. Viņam svarīgs ir ģimenes mīļums, brāļi, viņam patīk just līdzi citiem, apkampties un samīļoties. Tāpēc mums viņš joprojām ir mūsu ‘mazais’ Markus.

 2016-02-22 12.56.18

Markus 4

DSC_8910aToday our “little” Markus is 4. I am not surprised that time flays by and boys are rushing to grow up so quickly, but I find difficult to understand that Markus this September starts big school.  Although he is tall and physically, socially ready for school, but to us he is still little boy with his special view of the world.

We used to say  Markus is our Lion King. He knows what he wants, and that will be achieved either by charm (outside the house), or with the tantrums (home). As nursery teacher used to say: “No one wants to upset Markus…” thinking that no one will act to make Markus sad. And he knows how to be so sad, that will touch others deeply and will make ashamed that hurt him. He does get involved in fights or doesn’t want to hurt anyone (Lauris is out of this group, they fight and love each other a lot). Friends love Markus, but he is fine to play on his own too. Sometimes he will prefer his own games rather than get involved in group play which he doesn’t fancy.

DSC_8906a

Markus teachers also like him because he is calm, quiet, lots of smiles and carefully listening to every teacher’s word. Sometimes he isn’t taking into account all  what they say, maybe even think his own thoughts, but he definitely gives the impression that he listens very carefully.

Markus likes attention. He likes to get praises. Every day Markus competes with four-years-older brother, so the victory doesn’t come easily and  praise can help to his hurt heart.  If we compare with peers, Markus is a quick, targeted, maybe silently but surely moving towards the aim, physically active and also quite sturdy.

Markus seems shy and self-conscious, it takes some time and routine to get into a new environment, be between unknown children, because he wants  to know what to expect from each situation. He is not easy one with changes, he wants to know ahead and get prepared for changes. Markus likes routine, order and know what’s next.

DSC_7929a

From art and crafts Markus likes to cut, paint with colors, build ships and planes from Lego or junk modeling resources. Markus likes “large projects” and often he comes home from nursery with lots of his special arts. If Markus has an idea and he started to work on it, he will want to finish it undisturbed, even if everyone is already on break, he will complete what is started.

DSC_9114a

For sure favorite place for Markus is to be outside-whether it is our back or front garden, nursery playground or walking trough woods. Give Markus trays, soil / sand and water, sticks, rocks, and you will not see this child for hours. It is not surprise that a mud kitchen has been Markus’ favorite activity at the pre-school.

At present it seems that Markus is the soul person. For him it is so important to be loved, get praise and receive sympathies. He loves hugs and kisses daily, he is still our little boy Markus.

2016-02-22 12.56.18

Clacton-on-Sea

14055532_1259134280765544_1861691650Brīvdienas pie jūras ir daudzu, jo daudzu britu ģimeņu ikgadējais must do. Arī mums pēdējās vasaras ir izdevies pabūt šādās brīvdienās gan St Ives, Cornwall, gan šovasar Clacton on Sea, Essex. Kaut arī manu īpašo attieksmi pret Cornwall, šķiet, neviena Lielbritānijas pludmale nemainīs, tomēr šoreiz izvēlējāmies distances ziņā daudz tuvāko (3 hr brauciens ar mašīnu) un arī lētāku variantu- nedēļas nogali kempingā, bet tomēr jūras krastā. Bija gan jūras vējš un smarža, gan saulaina diena pludmalē un kempinga baseinā, gan arī apmākusies diena, kurā izmēģinājām uz vietas piedāvātās izklaides un arī atrakciju parku pilsētā. Absolūti puiku un ģimenes orientētas brīvdienas.

DSC_8949aBeach holidays are yearly Must Do for many, many British families. Last two summer we also have been one of the crowd which are aiming for holidays at the beach, near the sea. Last year we did go to St Ives, Cornwall and this year we discovered  Clacton-on-Sea, Essex . Of course, I love St Ives, I love Cornwall, seems, that it is my type of beach, my type of holiday makers around. Just love, even in the winter (we did go in 2015), but this time with baby Olivers distance and costs have been main reasons to choose something closer and cheaper, but still near the sea. Therefore Essex, therefore Clacton on Sea, which is 3 hours’ drive from us comparing with 6-8 hours on the way to St Ives depending on traffic near Bristol. Anyway, we got what we looked for – the wind, the sun and the smell of the sea, life in campsite, the good days at the beach or near the swimming pool and the grey day at the Pier Theme Park. Absolutely boys and family orientated holidays.

DSC_8766a 14012201_1259135794098726_1703523961

14031081_1259136517431987_207803417414012028_1259138194098486_1995331166DSC_8833aDSC_8835aDSC_8840aDSC_8800aDSC_8812aDSC_8804aDSC_8814aDSC_8817aDSC_8828aDSC_8772aDSC_8831a

DSC_8797aDSC_8791a

DSC_8861aDSC_8853a

DSC_8855aDSC_8850a

DSC_8871a

DSC_8910a

DSC_8893a

DSC_8930aDSC_8916aDSC_8889a

DSC_8924a

DSC_8961aDSC_8974aDSC_8981aDSC_8987aDSC_8944aDSC_8785a

Oliveram 4 mēneši / Olivers 4 Months Old

DSC_9166aSvars- 8 kg

Garums- 67 cm

Ceturtais mēnesis Olivera dzīvē ir bijis aktīvs. Brāļiem ir sācies vasaras brīvlaiks, vecmamma ciemojās, daudz pavadīta laika ārpus mājas un daudz vairāk intereses vērot apkārt notiekošo. Līdz ar to, protams, Olivers ir saņēmis daudz nedalītas uzmanības, spēlējies gan pieaugušo rokās, gan uz grīdas, mēģinot pieķerties jebkam, lai tik varētu pievilkties vai apvelties. Olivers ir gatavs sagrābt jebko, arī matus, degunus un drēbes. Pagaidām gan paša spēkiem apvelties vēl nav izdevies.

Olivers arī ir sācis turēt rociņās mantas, apskatīt tās un pārliecināti virzīt uz muti. Viņam nepatīk muzikālas rotaļlietas, arī karuselīši virs acīm pēc kādām 10 min nogurdina, toties runāties un skatīties uz cilvēkiem gan viņš var stundām. Pagājušajā nedēļā arī iemācījās sadot rokas un ar tām spēlēties, līdz tam gan vairāku nedēļu garumā veica padziļinātu labās plaukstas izpēti. Joprojām Oliveram patīk iet vannā, izģērbties, dzīvoties plikam, pēc tam atkal saģērbties, patīk būt masētam un izvingrinātam. Vienvārdsakot, daudz nedalītas uzmanības un tad var arī ilgu laiku spēlēties vienatnē.

Kādas divas nedēļas mums bija sākušās nakts ēšanas ik pēc 2 stundām, iespējams, pārcietām 4 mēnešu gulēšanas un ēšanas krīzi. Mēneša beigās atgriezāmies pie ierastās rutīnas, kurā Olivers ēd divas reizes no 7 vakarā līdz 7 no rīta. Tomēr esmu arī pamanījusi, ka Olivers ir kļuvis izsakušāks un vairāk grib ēst pa dienu, vakaros itkā pietrūkst piena, gribētu ēst vēl. Izskatās, ka mēs tuvojamies piebarojuma uzsākšanai, bet pagaidām gan vēl mēs abi neesam gatavi šim jaunajam attīstības solim.

Tikai nesen atklāju auduma slinga priekšrocības. Labāk ar trešo bērnu nekā nekad, jo pirms tam vienmēr šķita, ka siešana ir ļoti sarežģīta, kaut arī nekad pat nepamēģināju. Tā kā Oliveram ir nogulēta viena galvas puse, tad dakteris arī ieteica katru dienu nēsāt slingā, un es tiku piespiesta izmēģināt. Kāda mamma man aizdeva savu, lai izmēģinātu, vai man un Oliveram patīk, un mēs abi iemīlējām slingu no pirmās reizes. Tik daudz vieglāk nēsāt kā ķengusrsomu, patīkams, mīksts materiāls, un Olivers jutās uzreiz atslābis un mierīgs. Parasti gan no sākuma skatās, tagad jau arī uz abām pusēm, un pēc tam arī labprāt nosnaužas. Redz, kā ir- jālauž sava stereotipiskā domāšana, jābūt atvērtai citādam un vienmēr ir vērts pamēģināt.

Kopumā šomēnes mūsu mājās ir ienācis vasaras brīvlaika trakais karuselis, kurā, šķiet, reizēm tik griežos līdz ar bērniem, un domāju, ka man laikam pietiek. Un tad atkal iekāpju citā karuselī, kurš nevirpuļo tik ātri, un liekas, ka man izdodas būt pilna laika mammai. Tā dienu no dienas, nekad nevar zināt, kā būs šodien, bet katrā gadījumā ikdiena ar Oliveru šajā mūsu ģimenes atrakciju parkā ir kā karuselī uz zirdziņiem – lēni, viegli, patīkami un gribas vēl un vēl.

DSC_9163aWeight – 8 kg

Length – 67 cm

The fourth month of Olivers’ life has been active. We have summer holidays around here, also grandma visited us and staied for a week, we spend a lot time out and about, therefore Olivers become more interested what is going on and what is this all stress about. He also got  a lot of undivided attention from each of us, a lot of lovely coudles and also enjoyed time on the floor to play with toys and his own hands. Specially Olivers liked closely observe his right hand, put hands in his mouth and towards the end of this month started hold both hands together and play with them. If your nose or clothes, or hair are enough close, Olivers is ready to grab them and try to pull himself up. So far he doesn’t have enough strength to turn around independently or pull himself to sitting position without support, but that time is not far anymore, he is getting more mobile.

As I mention before, Olivers prefer to play with his hands, speak with others or watch around. He isn’t into toys or mobiles very much. He can play for 10 min and then its enough, but talk wit people he could for hours. Oliver still likes to go in the bath, undress, be without nappy and then dress up again, likes to be massaged and do baby yoga. In other words, Olivers loves a lot of undivided attention, but on most days it can be independent playing too.

Two weeks ago he had started night eating every 2-3 hours. Looks like he is reached 4 month sleeping and eating development crisis and some days before 4 months Birthday sleeping was back to previous, which means Olivers eats twice from 7 pm to 7am. However, I am also noticed that Olivers is more hungry during the day and looks like isn’t getting enough milk, especially after 4pm. Probably he is slowly moving towards solid food, but for now both of us are not prepared for this new development step.

Recently, I found a fabric sling advantage. Better with a third child than ever. Sling wrapping always seemed too complicated for me, even I never gave a go to try how to do it. I just bought a baby carry bag and used couple times during Lauris and Markus first year. Be honest, I didn’t enjoyed it, but didn’t try a sling too. As Olivers has overslept one side of his head, the doctor recommended wear sling at least once a day, and I was forced to try. One local  mum lent me hers to try, whether I like it or not. Unbelievable, but we both felt in love with a sling on the first day. So much easier to carry baby’s weight, pleasant, soft material, and Oliver felt instantly relaxed and calm. See – it’s  always worth to try and break my stereotypical way of thinking.

Overall, this months we all have been on the summer holidays crazy carousel, which at times, is so hard, exhausting and busy, but then again another day, another carousel and it seems calmer and gives me confidence that I can manage as full time Mummy. You never know how it will be today, but if that would depend from Olivers, it would be like a horse ridding carousel – a slow, easy, pleasant and will choose again and again.

DSC_9181a

 

Wicksteed Park

Juhūūū! Jau nedēļu kā ir sākušās skolēnu vasaras brīvdienas Anglijā, kas ir 6 nedēļas garas. Šobrīd tiešām liekas garas un plāniem bagātas, bet parasti jau ātri vien paskrien. Šogad arī pirmo reizi vasaras brīvdienās nestrādāšu un nosacīti būšu mājās ar bērniem.

Pirmā nedēļa mums ir aizritējusi vecmammas ciemošanās zīmē. Arī Valdim ir atvaļinājums, un man vēl pagaidām pilns spars izbaudīt brīvlaika priekus ar bērniem. Tad nu savu brīvlaiku iesākām ar dienu Wicksteed Park. Lauris ir izaudzis līdz atrakciju parku piedāvājumiem gan fiziski (pārsvarā visi karuseļi ir pieejami no 140cm), gan arī mentāli- viņam ļoti patīk ātrums, skaļums, gaisma, respektīvi, viss tas atrakciju parku trakums. Markus izvēlas mierīgākus karuseļus, īpaši ar mašīnām, vilcieniem, laivām. Olivers pagaidām tikai guļ un pa vidu visam trakumam noķer mammu, lai paēstu.DSC_9129a

Yippee! School summer holidays are started! They are actually already for a week on and will last 5 more weeks. It seems really long and we have a lots to do, at least lots on our Holiday bucket list, but usually towards the end of August there wasn’t enough time for everything. Maybe this year will be different as it is first summer when I don’t work and will spend time at home with all three boys.

The first week we have a special visitor – grandma is staying with us for ten days. Also Valdis has a week off work and I still have enjoyment and energy to celebrate Summer break. So we started our break with a day at the Amusement Park –  Wicksteed Park. Lauris is enough tall (140cm) for “big” and fast rides and he really loves speed, noise, lights, and all that the theme park madness. Markus prefers more peaceful roller coasters, especially with cars, trains, boats. Olivers loves sleeping and fetching Mum for some milk in between that all.

WP_20160726_11_51_26_Pro

WP_20160726_12_05_24WP_20160726_14_10_55DSC_9048a

DSC_9061aDSC_9062a

DSC_9076a

DSC_9088a

DSC_9103a

DSC_9092aDSC_9093aDSC_9133a